فضای مجازی | خواب دولتی
محسن رضایی: بودجه ٩٨، نشان می‌دهد که دولت، خودرا به خواب زده است و هیچ تناسبی با شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی ندارد.
فضای مجازی | فِرست کلاس
محمد ایمانی: قرار بود تحریم‌های مالی و بانکی را برجام حل کند، چه شد که آوردن نهاده‌های دامی را برای تصویب ملحقات FATF گروگان می‌گیرد!
فضای مجازی | مغایر منافع ملی
سید عزت‌الله ضرغامی: دوقطبی شدن استعفا مغایر منافع ملی است.
فضای مجازی | پیام موشکی
برنامه موشکی رکن اصلی هر جبهه جدید مقاومتی است که علیه صهیونیست‌ها شکل می‌گیرد.
فضای مجازی | شش ویژگی انقلاب
علیرضا زاکانی: ترجیح منافع فردی و گروهی بر مصالح اجتماعی، بیراهه رفتن از مسیر انقلاب است.
فضای مجازی |
اروپا نقش آدم‌های چند شخصیتی را بازی می‌کند و حال آنکه فرانسه و انگلیس و آلمان، اگر از لهستان و آلبانی و هلند و دانمارک بدتر نباشند، بهتر نیستند.
فضای مجازی | خسارت فاستوسی
محمد ایمانی: شیطان زدگی را در عرصه سیاست جدی بگیریم. بخشی از مشکلات ما در همین اخلاق و جاه طلبی‌های فاستوسی و اعتماد به شیاطین عالم ریشه دارد.
فضای مجازی | ارتقاع جایگاه مجلس
عباسعلی کدخدایی: شایسته گزینی، شفافیت و نظارت بر عملکرد نمایندگان به ارتقاع جایگاه مجلس می‌انجامد.
فضای مجازی | چهار صفر
سید یاسر جبرائیلی: حذف چهار صفر از پول ملی، نه ارزش پول ایران را افزایش خواهد داد و نه باعث کاهش تورم خواهد شد.
قبلی۳بعدی