گعده یادداشت خوانی نویسندگان حوزوی

گعده یادداشت خوانی نویسندگان حوزوی

سه‌شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۴
تشییع پیکر آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی در قم

تشییع پیکر آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی در قم

عکاس: محمد موحد
سه‌شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۸
بازدید آیت الله موسوی جزایری از خبرگزاری رسا

بازدید آیت الله موسوی جزایری از خبرگزاری رسا

عکاس: محسن قائمی
سه‌شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۷
دیدار دست اندرکاران و کارگزاران حج با مقام معظم رهبری

دیدار دست اندرکاران و کارگزاران حج با مقام معظم رهبری

عکاس: سایت رهبری
چهارشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۵
کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری

کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری

عکاس: محمدعلی مریزاد
چهارشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
گنجینه آثار مراجع تقلید در قم

گنجینه آثار مراجع تقلید در قم

عکاس: محمدعلی مریزاد
چهارشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
گعده یادداشت خوانی نویسندگان حوزوی رسا

گعده یادداشت خوانی نویسندگان حوزوی رسا

سه‌شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۳
مراسم بزرگداشت سالروز حمله وحشیانه دژخیمان رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه

مراسم بزرگداشت سالروز حمله وحشیانه دژخیمان رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه

عکاس: محمدعلی مریزاد
يکشنبه ۰۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۰