طلبه جهادگر در کنار کودکان

طلبه جهادگر در کنار کودکان

يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۴
حضور جهادی طلاب در مناطق محروم

حضور جهادی طلاب در مناطق محروم

پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸
آموزش چهره به چهره به نوجوانان

آموزش چهره به چهره به نوجوانان

سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۶
حضور صمیمی طلاب در میان کودکان روستایی در فصل تبلیغ

حضور صمیمی طلاب در میان کودکان روستایی در فصل تبلیغ

عکاس: وحید خادمی
سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۶
دلنوشته طلبه جوان

دلنوشته طلبه جوان

عکاس: رسا
يکشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۹