رهبری یک تنه دربرابر دشمن ایستاده اند

رهبری یک تنه دربرابر دشمن ایستاده اند

پنجشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۸
از همه دلسوزان نظام عذرخواهی می‌کنم

از همه دلسوزان نظام عذرخواهی می‌کنم

پنجشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰
مجلس عزای امام حسین باید منشاء معرفت باشد

مجلس عزای امام حسین باید منشاء معرفت باشد

پنجشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۱
دشمن به دنبال وارونه سازی هویت اسلامی است

دشمن به دنبال وارونه سازی هویت اسلامی است

سه‌شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۷
وظیفه ما مقابله با ستم و زور استکبار است

وظیفه ما مقابله با ستم و زور استکبار است

دوشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۰
نیروی انتظامی در برخورد با منکرات جدی باشد

نیروی انتظامی در برخورد با منکرات جدی باشد

دوشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۵
عملکرد مجلس دهم مطلوب نبوده است

عملکرد مجلس دهم مطلوب نبوده است

شنبه ۰۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۹
ارتباط با حوزه را قطع نخواهیم کرد

ارتباط با حوزه را قطع نخواهیم کرد

پنجشنبه ۰۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۳