گزارش| 3 باور مهم در سلامت معنوی فرزندان | آسیب‌های مدیریت خانوادگی
در سومین نشست سلامت معنوی مطرح شد؛
حجت الاسلام ساجدی در سومین نشست سلامت معنوی به تبیین چیستی، آسیب‌ها، راهکارها و چالش‌های سلامت معنوی کودکان و نوجوانان پرداخت.
دوره پودمانی تربیت مشاور و مراقبت معنوی بیماران برگزار می‌شود
دوره پودمانی تربیت مشاور و مراقبت معنوی بیماران نیمه دوم بهمن‌ماه در قم برگزار می‌شود.
سومین نشست علمی سلامت معنوی کودک و نوجوان برگزار شد
در قم؛
سومین نشست علمی سلامت معنوی کودک و نوجوان که از سوی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و اداره آموزش و پرورش استان قم برگزار شد.
ماجرای عالم اصفهانی و شیطنت پسرش
اگر می‌خواهی نسل پاکی از خودت به جا بگذاری؛ به حرام‌هایی که دین اسلام معرفی کرده نزدیک نشو تا فرزندت را با سرافرازی به دنیا بیاوری.
یادداشت | از طب اسلامی تا طب استعماری
گاهی سخنانی عجیب از برخی بزرگان طب اسلامی یا سنتی زمینه ی تخریب طب اسلامی و سنتی می شود.
یادداشت |
ایران از همان اول مورد توجه استعمارگران بود تا بتوانند پروژه تک محصولی کردن کشور ما را هم رقم بزنند. همانطور که کشت پنبه در مصر و هند وسیع شد، به دنبال تک محصولی کردن ایران نیز بودند.
گزارش | روش‌شناسی مطالعات معنوی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی
روش شناسی مطالعات دینی به نظر موضوعی تازه است و جای خالی بررسی و تبیین آن در فضای اندیشه دینی و حوزه علوم انسانی احساس می‌شود.
گفت‌و‌گو | استادان قلابی و کشف‌های خیالی شاگردان
حجت الاسلام مظاهری سیف تبیین کرد؛
بسیاری از مدعیان دروغین می توانند با تسخیر جن و امور دیگر در خواب و بیداری ما تصرف کنند. ما در بیداری هم تحت تأثیر شیطان هستیم چه رسد به خواب.
یادداشت | عوامل بروز آسیب‌های جنسی در خانواده
حجت الاسلام آتش افروز در یادداشتی بررسی کرد؛
روابط بین اعضای خانواده و از همه مهم‌تر رابطه سالم و صحیح بین پدر و ماد می‌تواند در اولین مرحله کمک شایانی به تربیت کودکان کند.
قبلی۴بعدی