تاریخچه درگاه های ورود علوم یونانی به جامعه اسلامی
عضو هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث تشریح کرد؛
حجت الاسلام رضوی در همایش سیره امام رضا به تشریح تاریخچه درگاه های ورودی علوم یونانی به ایران پرداخت.
اثبات ارتباط عقل و نقل از سوی امام رضا
رییس انجمن کلام حوزه عنوان کرد؛
حجت الاسلام والمسلمین برنجکار با اشاره به اثبات ارتباط عقل و نقل از سوی امام رضا(ع) گفت: متکلمانی که فقط به عقل اکتفا می کننددر روایت مردود شده اند.
رونمایی از آثار جدید آیت الله ری شهری
در سومین همایش سیره امام رضا صورت گرفت؛
کتاب پرتویی از تفسیر اهل بیت(ع) تألیف آیت الله ری شهری در سومین همایش سیره امام رضا در مؤسسه امام خمینی رونمایی شد.
تمامی معارف امام رضا حکمی است
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه:
استاد حوزه با بیان این که عرضه فلسفه به معارف امام رضا آن را متحول خواهد کرد، گفت: چنین عرضه ای حتی می تواند ساختار کلامی را نیز متحول کند.
مرجعیت پیدا کردن سیره معصومین در جامعه نیازمند دانش ترکیبی است
حجت الاسلام والمسلمین واعظی:
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: برای این که سیره معصومین(ع) برای هدایت نحوه زیست اجتماعی امروز ما مرجعیت و منبعیت پیدا کند، زمان بر و نیازمند دانش ترکیبی است.
باید به سیره تمدنی اهل بیت توجه کنیم
رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:
رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که سیره منحصر در مباحث راهبردی نیست، گفت: حتما باید به سیره راهبردی حتی فراراهبردی یعنی سیره تمدنی هم توجه کنیم.
تدوین و انتشار مجموعه کتب سیره معصومان با تکیه بر کتب اربعه
حجت الاسلام مطهری خبر داد؛
رییس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: ویژگی مهم مجموعه کتب سیره معصومان، آن است که با تکیه بر کتب اربعه شیعه تدوین شده اند.
جامعه بدون علم کرامت ندارد
عضو هیأت مدیره بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس:
حجت الاسلام شریعتی با بیان این که جامعه بدون علم کرامت ندارد، گفت: جامعه ای که علم نداشته باشد نمی تواند کرامت خود را فراهم سازد.
تبلور علمی بین المللی اهل بیت در زمان امام رضا صورت گرفت
آیت الله ری شهری:
آیت الله ری شهری توجه حوزه علمیه به تلاش امام رضا(ع) در زمینه مرجعیت علمی اهل بیت(ع) را ضروی دانست و گفت: تبلور علمی بین المللی اهل بیت در زمان امام رضا صورت گرفته است.
قبلی۴بعدی