پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هشتاد و هفتمین فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات ویژه بهار ۱۳۹۷را منتشر کرد.
در جدیدترین شماره ماهنامه فکه می‌خوانیم؛
صد و هشتاد و سومین شماره ماهنامه فکه با پرونده ویژه نخستین سالگرد عروج شهید حججی منتشر شد.
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور پیش شماره سوم نشریه زمر را روانه بازار نشر کرد.
دومین نشریه اطلاع‌رسانی تبلیغی ترویجی «اقرأ» به صاحب امتیازی مرکز امور قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر شد.
صد و چهارمین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی کلام اسلامی به صاحب امتیازی آیت‌الله سبحانی منتشر شد.
بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پنجاه و پنجمین شماره فصلنامه پانزده خرداد را منتشر کرد.
در جدیدترین شماره خط حزب‌الله مطرح شد؛
صد و چهلمین شماره خط حزب‌الله با عنوان «۱۴۰افشای خط غرب‌گرایان» منتشر شد.
در جدیدترین شماره ماهنامه فکه می‌خوانیم؛
مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه، در صد و هشتاد و دومین شماره ماهنامه فکه به بررسی مصائب شیعیان کشور آذربایجان و معرفی کتاب "پرواز آتش" پرداخته است.
مؤسسه امام خمینی(ره)، هیجدهمین شماره فصلنامه معرفت سیاسی را منتشر کرد.
قبلی۴بعدی