آرشیو برگزیده‌ها
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
1 صفحه

دوستی هم دوستی‌های قدیم

دوست باید کنار آدم باشد، نفَسش را حس کنی. ولی گوشی و کامپیوتر که نفس نمی‌کشند. وقتی چت می‌کنی، فکر می‌کنی نیازت به بودن در کنار آدم‌ها تأمین شده، اما نشده.

تنفس "اختاپوس فرهنگی" در لباس سیاست

دنیای غرب، عناصر کلیدی فرهنگ ما همچون حجاب را شناخته و برای نابودی آن برنامه‌ریزی کرده است و بازو‌های خود را به‌کار گرفته تا این مروارید‌های در صدف را در خود هضم کند.