آرشیو برگزیده‌ها
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
1 صفحه

روش ممانعت از بروز حسادت

در نگاه ارباب سلوک و معرفت سخن بر این است که چگونه می‌توان حسادت را درمان کرد و یک بار سخن بر این است که باید چه کار کرد که دیگران به او حسادت نورزدند و اذیت نشوند.

حقیقت عبادت معرفت الله است

سخنران حرم بانوی کریمه اهل‌بیت دعا را سلاح مؤمن توصیف کرد و گفت: حقیقت عبادت معرفت الله است که با دعا زمینه‌های آن فراهم می‌شود.