آرشیو برگزیده‌ها
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
1 صفحه

آیین نامه رتبه بندی پژوهشگران حوزوی

آیین نامه رتبه بندی پژوهشگران حوزوی که با 13 ماده و دو تبصره در شورای پژوهشی حوزه های علمیه به تصویب رسیده، جزییات نظام رتبه بندی پژوهشگران را تبیین کرده است.