آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
1 صفحه

«پست طهران» منتشر شد

کتاب «پست طهران» نوشته هادی حکیمیان با مشارکت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) به چاپ رسید.

معرفی "کتاب خاتم عشق"

مؤلف این اثر کوشیدهبا مطالعه هر آنچه از قلم خاورشناسان و متفکران غربی درباره حیات رسول اعظم چاپ رسیده مرور کاملی بر روند تحول دیدگاه‌ها داشته باشد.