آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
1 صفحه

تکذیب بازداشت الصرخی

یکی از رهبران مقاومت عراق اظهار داشت: الصرخی اکنون زنده است و از اسرائیل گروه خود را برای خرابکاری در عراق هدایت می کند.

زنگ خطر تخریب مسجد الاقصی به صدا درآمد

فعالیت های غیر قانونی رژیم اشغالگر صهیونیستی موجب شد که بخشی از دیوار جنوبی «باب الرحمه» ریزش کند که این مساله زنگ خطر تخریب کامل مسجد الاقصی را به صدا در آورده است.