آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:

تعزیه جنجالی

گفتم کربلایی این بابا از مکه آمده کوفه به قصد کشتن حضرت؛ فاصله مکه تا کوفه چقدر است؟ آیا نماز ابن ملجم شکسته نیست مگر... خب روزه خوردنش که ایرادی ندارد.

ای کاش زودتر "روحانی" می‌شدم

من مانده بودم و پاهای یخ زده، من مانده بودم و آفتاب رنگ رو رفته ای که از پشت پنجره گرد و خاک گرفته مسجد بر روی سجاده می‌تابید.