به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از منانشر، کتاب «روایتی از تاریخ پزشکی دفاع مقدس» تألیف سیدعباس فروتن ضمن مرور خاطرات مولف در رویداد‌های پزشکی دفاع مقدس، به اسامی و داستان کوتاه یا بلند بیش از ۱۲۰ شهید و جانباز دفاع مقدس اشاره شده است.

این کتاب برای مخاطب گروه پزشکی نوشته شده و بیشتر جنبه روایی دارد و اطلاعات پزشکی حوادث به صورت دست نخورده بیان شده است.

همچنین کتاب روایتی از تاریخ پزشکی دفاع مقدس تألیف سیدعباس فروتن در این مراسم رونمایی شد.

دکتر سید علیرضا مرندی رییس فرهنگستان علوم پزشکی در مقدمه‌ای بر این کتاب آورده است: «یادداشت‌ها و تصاویر دکتر فروتن از مستندات ارزشمند در حوزه پزشکی دفاع مقدس است. کتاب حاضر، بخشی از این تالیفات و مستندات است که به درخواست فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به صورت کتاب در آمده است.»

گفتنی است، این کتاب با حضور دکتر علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ۱۷ بهمن ماه رونمایی شد. /۹۲۵/د ۱۰۲/ش