به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از منانشر، از زمانی که دکتر سیدبشیر حسینی در مراسم رونمایی، کتاب را روی میز گذاشت و گفت: خدا را شکر که ما این کتاب را داریم، هنوز سه ماه نگذشته و «سفیران آمریکایی»، کتابی که به خاطرش نامه نوشتند و خط و نشان کشیدند و هشدار دادند که به بیراهه می‌روید؛ حالا در فاصله‌ای کوتاه، به چاپ دوم رسید و نه تنها به بیراهه نرفت، که تلنگری شد برای پدر و مادر‌هایی که به فرزندانشان اهمیت می‌دهند؛ نه تنها گمراه نکرد، که راهنمایی شد برای مربیانی که می‌خواهند تهدید‌ها را خوب بشناسند و برای متولیان فرهنگی که می‌خواهند آن‌ها را شناسایی و مدیریت کنند.

این کتاب دنبال پاسخ به یک سوال است: میهمانان ناخوانده‌ای که سالهاست در خانه‌های ما جا خوش کرده‌اند چه کسانی هستند؟ همان‌هایی که به حضورشان بی توجه بودیم و نفهمیدیم از چه زمانی تا این حد قدرتمندانه، بدون آنکه بدانیم و بخواهیم، تربیت فرزندان‌مان را به عهده گرفته‌اند و چگونه توانستند جای خالی نبودن‌ها و ندیدن‌ها و ندانستن‌های ما را با آموزش خشونت و دروغ و فریب و بی‌حیایی‌ها پر کنند.

سفیران آمریکایی نه تهدید است و نه به بیراهه رفتن؛ تنها، هشداری است از جنس دلسوزی و دغدغه‌مندی برای تمام کسانی که به آینده فرزندانشان اهمیت می‌دهند؛ تا به یاد داشته باشند تربیت یک نسل، نه از دانشگاه و دبیرستان و دبستان، بلکه از زمانی شروع می‌شود که ما مهر و عاطفه مادری و پدری‌مان را تنها به سرگرمی کودکان با جعبه‌های جادو خلاصه کردیم و به جعبه‌های جادو، به «جادوگران برهنه»، به «سفیران آمریکایی» و به «پیشوایان هرزه» اعتماد کرده و اجازه دادیم شریک خلوت معصومانه و پاک فرزندانمان شوند.

سفیران آمریکایی، آوردگاه رستم‌ها و سیاوش‌ها و آرش‌هاست با ابر مردان خیالی. ابر مردانی که قدرت‌شان نه از منابع اخلاقی و معنوی، که از صفات حیوانی است؛ و ملاک قدرت‌نمایی‌شان، نه ارزش‌گذاشتن به شرافت انسان‌ها، که تقلیل ارزش انسانی به حیوان صفتی و پنهان شدن پشت نقاب سیاه توحش و لاابالی‌گری است.

به نظر می‌آید وقت آن رسیده است تا آگاهانه‌تر دنیای کودکان‌مان را بسازیم و یا بازسازی کنیم و از خودمان بپرسیم که می‌خواهیم آن‌ها در دنیای کودکانه خود چه چیزی را یاد بگیرند؟ چه ویژگی‌های اخلاقی داشته باشند و در چه زمینه‌هایی پیشرفت کنند؟

خواندن این کتاب به مدیران و کارگزاران، معلمان، کارشناسان و فعالان تربیتی و فرهنگی و همچنین پدران و مادران مفید خواهد بود. /۹۲۵/د ۱۰۲/ش