۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۵
کد خبر: ۶۱۸۷۵۴
پ
سرپرست اداره گروه های تبلیغی دفتر تبلیغات خبر داد؛
سرپرست اداره گروه های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی از وجود 550 گروه تبلیغی خبر داد و گفت: نگاه دفتر این است که گروه ها به سمت تخصصی شدن حرکت کنند.

حجت الاسلام محسن کرفی سرپرست اداره گروه های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا با تشریح فعالیت های این بخش، اظهار داشت: طبق فرمایشی که مقام معظم رهبری خطاب به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم داشتند، ساماندهی گروه های تبلیغی به این دفتر سپرده شد و در این راستا، دفتر نیز بحث ساماندهی گروه های تبلیغی را به عهده دارد.  

وی گفت: در این زمینه، اگر به لحاظ آماری می توان گفت که بیش از 550 گروه تبلیغی را در دفتر تبلیغات اسلامی تشکیل پرونده دادیم و هر یک از گروه هایمختص به یکی از نقاط کشور است و در واقع، هر شهری از شهرهای کشور می توانند یک گروه ایجاد کنند و هر گروه متشکل از 6 تا 40 نفر از مبلغان دارای پرونده در دفتر تبلیغات اسلامی است.

سرپرست اداره گروه های تبلیغی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: برای هر یک از نقاط مختلف که افرادی بودند که متقاضی تشکیل گروه تبلیغی بودند و دفتر تبلیغات اسلامی این بستر را ایجاد کرده که گروه های خود را ثبت کنند و مجوز بگیرند تا در مناسبت های مختلف و در طول سال حکم اعزام دریافت کنند.

وی افزود: در این زمینه می توان گفت که گروه های تبلیغی در دو بخش عمومی و تخصصی هستند که گروه های عمومی از مبلغان عمومی هستند که به دنبال هدف خاصی هستند، گروهی را تشکیل می دهند اما گروه های تخصصی، گروه های هستند که همه مبلغان آن گروه، متخصص یک موضوع هستند و هر گروهی متخصص در امر خاصی هستند که زمینه های قرآن، تاریخ، نقد وهابیت، نقد فرق و مذاهب، نقد بهائیت، مشاوره، کودک و نوجوان و غیره را شامل می شوند.

وجود 550 گروه تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی

وجود 40 گروه تبلیغی تخصصی در دفتر تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام کرفی ضمن بیان آماری از گروه های تبلیغ تخصصی اظهار داشت: در حدود 40 گروه تبلیغی تخصصی در دفتر تبلیغات اسلامی ثبت شده اند و تمام فرآیندهای تخصصی را گذرانده اند و امتیازات لازم را کسب کرده اند.

وی گفت: گروه های عمومی ممکن است که به صورت موضوعی فعالیت داشته باشند اما به دلیل این که شرایط لازم تخصصی را کسب نکرده اند، عنوان عمومی را گرفته اند و چه بسا گروه هایی هستند که عنوان گروه عمومی دارند، اما فعالیت خاص یا تبلیغ بالینی در بیمارستان ها یا فعالیت در نمایشگاه ها، بوستان ها، پارک ها و پرده خوانی دارند که نتوانستند مجوز فعالیت تخصصی را کسب کنند.

تشکیل شورای هماهنگی گروه های تبلیغی استان ها

سرپرست اداره گروه های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: برای این که گروه های تبلیغی ساماندهی شان بهتر و برنامه ریزی داشته باشند و هدفمند عمل کنند، برای گروه های هر استان، شورایی با عنوان "شورای هماهنگی گروه های تبلیغی استان ها" را ایجاد کردیم و هر استانی که حداقل 6 گروه دارد، شورایی تشکیل داده اند.

وی به بیان تشکیل شورای هماهنگی گروه های تبلیغی استان ها پرداخت و افزود: ثمره این کار سبب شده که این گروه ها توانستند با نیازسنجی که در هر استانی انجام می دهند و با به بررسی مشکلات و موانع تبلیغی که در هر استان وجود دارد و ارتباطی که با مسئولین استان ها می توانند پیدا کنند و با برنامه ریزی که نیازهای آموزشی مبلغان هر استان شناسایی می شود، روی مباحث آموزشی و توانمند سازی مبلغان و گروه های تبلیغی فعالیت می کنند.

فرایند تبدیل گروه تبلیغی عمومی به تخصصی

حجت الاسلام کرفی به نحوه تبدیل گروه تبلیغی عمومی به تخصصی اشاره کرد و اظهار داشت: برای تبدیل گروه عمومی به تخصصی باید موضوع توسط گروه مشخص شود و هر یک از مبلغان این گروه ها باید حداقل امتیاز 50 را از جدول مربوطه کسب کنند؛ مؤلفه ها و اجزای امتیازآور تخصصی شدن پرونده مبلغان گروه های تبلیغی عبارت از دارابودن مدرک مرتبط با موضوع تخصصی، دوره های مهارتی گذرانده شده در رابطه با آن موضوع، کتاب ها و مقالات چاپ شده در آن موضوع، تدریس هایشان در راستای این موضوع و سوابق فعالیت تبلیغی ـ اجرایی در رابطه با آن موضوع است.

وی در خصوص توانمندسازی مبلغان و گروه های تبلیغی گفت: در راستای توانمندسازی مبلغان، چندین کار صورت می گیرد، یکی این که مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی بر اساس نیازهایی که برای مبلغان احساس می کند، برنامه ریزی آموزشی دارد و در طول سال چه به صورت همایش و کارگاه و چه به صورت نشست و دوره های تربیت مربی، دوره های گسترده ای را برگزار می کند.

وجود 550 گروه تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی

سرپرست اداره گروه های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: بخش دیگر آن است که فراخوانی را به گروه های تبلیغی داده بودیم که این گروه ها بر اساس نیازهایی که در هر شهر و استانی وجود دارد، اعلام کنند که نیازها جمع آوری و به مرکز آموزش های کاربردی ارائه شد و بر اساس اعلام نیازهای گروه های تبلیغی، برنامه ریزی آموزشی برای گروه های تبلیغی دارد.

وی افزود: بخش دیگر توانمندسازی به این صورت است که گروه ها و شورای هماهنگی گروه های تبلیغی استان ها اعلان نیاز می کنند و بر اساس نیاز هر استان به عنوان مثال دوره تربیت مربی خانواده و یا تربیت مربی مهارت های زندگی یا کارگاه های مهارت ها و فنون کلاسداری را درخواست می دهند که دوره های زیادی را در این رابطه برگزار کرده ایم.

حجت الاسلام کرفی با بیان این که فعالیت دیگر در راستای توانمندسازی مبلغان، برگزاری نشست های "انتقال تجارب گروه های تبلیغی" است، اظهار داشت: این اداره بر اساس گزارش سالیانه ای که از اعزام ها داشته و گروه ها ارائه داده اند، گروه های موفق شناسایی شده و از آنها خواسته می شود تا توانمندی ها و فعالیت های خاص خودشان را که در طول ایام تبلیغی اجرا می کنند و سبب موفقیت شان شده، برای سایر گروه های تبلیغی ارائه دهند که این جلسات به صورت ماهانه برگزار می شود.

وجود 550 گروه تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی

حمایت های دفتر تبلیغات اسلامی از گروه های تبلیغی

وی گفت: رسمیت بخشی فعالیت مبلغان و دادن مجوز به گروه ها، معرفی به برخی از نهادها و سازمان ها در راستای امکان حمایت از گروه ها به عنوان مثال حمایت مرکز خدمات حوزه های علمیه از گروه ها از جمله حمایت های دفتر تبلیغات اسلامی از گروه های تبلیغی است.

سرپرست اداره گروه های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در خصوص حمایت های مالی دفتر از گروه های تبلیغی تصریح کرد: نوع دیگر حمایت های دفتر به این صورت است که بودجه ویژه ای را دفتر تبلیغات اسلامی نسبت به حمایت از گروه ها اختصاص داده و گروه ها بر اساس فعالیتی که در شهرها دارند و گزارشی که در مناسبت های مختلف ارائه می دهند، بخشی از هزینه هایی که برای انجام فعالیت گروهی داشته اند را دفتر پرداخت می کند.

وی افزود: دیگر حمایت این دفتر از گروه های تبلیغی، به صورت تسویه است که گر چه حق الزحمه ای که به مبلغان داده می شود، بسیار ناچیز است اما سعی بر این شده که گروه ها نسبت به مبلغان فردی 10 تا 20 درصد بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.

کمبود بودجه دلیل پاسخگو نبودن حمایت ها از مأموریت گروه ها

حجت الاسلام کرفی در پاسخ به این نکته که انتقاداتی در خصوص حمایت ها وجود دارد، مبنی بر این که حمایت ها پاسخگوی مأموریت های گروه ها نیست، اظهار داشت: این که حمایت ها پاسخگوی مأموریت گروه ها نیست، درست است و حق با گروه ها است و نیازمند به حمایت و بودجه مخصوصی به این امر هستیم که مَبلغی که به این کار عظیم فرهنگی اختصاص داده می شود که گستره کارشان سراسر کشور را فرا می گیرد، مطمئناً نیازمند توجه خاصی است.

وی گفت: دفتر تبلیغات اسلامی با بودجه بسیار محدودی که دارد، در حد توان خود بلکه بیش از حد توان سعی می کند تا حمایت هایی را داشته باشد، حتی از طریق رایزنی با دیگر نهادها حمایت هایی را انجام می دهد اما این که گروه ها از وضعیت حمایت ها گلایه مند هستند، درست است که امیدواریم از طریق مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هر نهاد دیگری که می توانند در این راستا کار خاصی را انجام دهند، حمایتی صورت بگیرد.

سرپرست اداره گروه های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به ضرورت اختصاص بودجه بیشتر نسبت به مقابله با تهاجم فرهنگی تصریح کرد: مسؤولان همانطوری که در مباحث سلامت جسم مردم، بودجه های هزاران هزار میلیاردی گذاشته می شود که باید هم اینطور باشد و جزو ضروریات هم است، یک میلیونیوم آن را به سلامت روح، روان، اعتلای فرهنگ ناب اسلامی و اقدام لازم در مقابله با تهاجم فرهنگی اختصاص دهند و توجه داشته باشند.

نگاه دفتر تبلیغات اسلامی به تخصصی شدن فعالیت ها

وی به اقدامات دفتر تبلیغات اسلامی در راستای کیفی سازی و هدفمند کردن گروه های تبلیغی پرداخت و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های ویژه دفتر تبلیغات اسلامی، نگاه تخصصی به فعالیت مبلغان بوده است؛ در دفتر ده ها مسائل مهم فرهنگی که در جامعه نیاز بوده و در سطح کشور بررسی شده، در 15 مسأله خلاصه شده و این مسائل در قالب 4 قطب فکری و فرهنگی آورده شده و هر کدام از این قطب ها، دارای میزهای تخصصی هستند و همه نگاه ها بر این بوده تا فعالیت مبلغان تخصصی شود و مبلغان سعی کنند فعالیت ها بر اساس نیازهای جامعه باشد که در این زمینه فعالیت ویژه ای صورت گرفته و در سال جاری دوره های مصرف کالای فرهنگی، مهارت های زندگی، گفت و گوی تمدنی، نقد وهابیت و بهاییت ویژه گروه های تبلیغی برگزار شد تا گروه های تبلیغی بتوانند در این زمینه توانمند شوند.

حجت الاسلام کرفی خاطرنشان کرد: نگاه دفتر تبلیغات اسلامی، تخصصی عمل کردن است و این که گروه ها به سمت تخصصی شدن حرکت کنند./822/ج

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین