۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۳
معرفی کتاب(۳)؛

"خلوت ناامن"

این کتاب که به دنبال شناساندن راهکارهای بینشی و رفتاری برای رویارویی درست و سازنده با نوجوان گرفتار خودارضایی است، در سه بخش سامان یافته است.
بازنشر «تنگه‌ زاغ»
۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۶

بازنشر «تنگه‌ زاغ»

در «تنگه زاغ» گوشه‌ای از ظلم حکومت ستم‌شاهی ایران به مردم برای نوجوانان بازخوانی و در آن از برخی واژگان و اصطلاح‌های بومی و محلی نیز استفاده شده است.
کانون آرامش ویژگی‌های خانواده اسلامی
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۲
از سری کتاب‌های خانواده مطلوب؛

کانون آرامش ویژگی‌های خانواده اسلامی

مؤسسه انتشارات زمزم هدایت کتاب کانون آرامش ویژگی‌های خانواده اسلامی از سری کتاب‌های خانواده مطلوب را منتشر کرده است.