یک انتخابات خوب
۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۱
يادداشت؛

یک انتخابات خوب

حضور گسترده مردم در انتخابات، بازدارندگی دشمنان از تهدید‌ها و بالطبع افزایش قدرت دفاعی و امنیتی کشور را به دنبال دارد.
اردوغان؛ آتش‌بس!
۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳
یادداشت؛

اردوغان؛ آتش‌بس!

چند روزی از حملات ارتش ترکیه به مناطق شمالی و کرد نشین سوریه می‌گذرد و تاکنون ده‌ها هزار نفر آواره شده اند و عده زیادی هم به خاک و خون کشیده شدند.
فرش قرمز نقدینگی برای افزایش قیمت ارز
۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۹

فرش قرمز نقدینگی برای افزایش قیمت ارز

همتی می‌گوید:در موضوع ارز عملکرد خوبی داشته اما نکته اصلی درباره ارز آن است که اگر کیفیت و کمیت رشد نقدینگی فکری نشود،ثبات نرخ ادامه پیدا نمی‌کند.