انتشار شماره جدید نشریه «مطالعات اجتماعی دین»
نسخه الکترونیکی مطالعات اجتماعی دین از سایت مؤسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دین به آدرس اینترنتی http://isr.ut.ac.ir قابل دریافت است.
جدیدترین مجله
دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر کرد؛
شماره ۴۹ مجله علمی-ترویجی "مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی" با مطالب و مقالاتی از پژوهشگران شیعه و اهل سنت چاپ و منتشر شد.
دومین شماره فصلنامه تحلیلی انتقادی حوزه
دفتر تبلیغات اسلامی منتشر کرد؛
دومین شماره فصلنامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه با عنوان حوزه انقلابی به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شد.
«فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان» به پله هفدهم رسید
هفدهمین شماره «فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان» با تصویری از مرحوم شکور لطفی، نویسنده پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان، منتشر شد.
رییس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن خبر داد:
رییس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: با تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار فصلنامه «مطالعات علوم قرآن» دریافت شد.
در خط حزب‌الله مطرح شد؛
صد‌ و‌ شصت‌ و‌ یکمین شماره نشریه خط حزب‌الله با عنوان «دوازده اصل عدالتخواهی» منتشر شد.
در نشریه خط حزب‌الله مطرح شد؛
صد و شصتمین شماره‌ هفته‌نامه‌ خط حزب‌الله با عنوان «زندگی شادمانه» منتشر شد.
در نشریه خط حزب الله می‌خوانیم؛
صد و پنجاه‌ و نهمین شماره خط حزب‌الله با عنوان «نظریه مقاومت را تبلیغ کنید» منتشر شد.
در نشریه خط حزب‌الله مطرح شد؛
صد و پنجاه ‌و هشتمین شماره خط حزب‌الله با عنوان «پیروز چالش چهل ساله» منتشر شد.
پربازدید
پربحث