شماره 10 فصلنامه «اسلام پژوهان» منتشر شد
به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)؛
همین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام پژوهان» به صاحب امتیازی مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.
شماره 25 فصلنامه «مطالعات قرآن و حدیث» منتشر شد
ویژه پاییز وزمستان 98؛
بیست و پنجمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات قرآن و حدیث» به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) با مدیر مسؤولی عباس مصلایی پور ویژه پاییز وزمستان 98 منتشر شد.
شماره 43 فصلنامه «مطالعات تاریخ اسلام» منتشر شد
ویژه زمستان 98؛
چهل و سومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات تاریخ اسلام» به صاحب امتیازی پژوهشکده تاریخ اسلام با مدیر مسؤولی سید هادی خامنه ای و سردبیری مهدی محقق ویژه زمستان 98 منتشر شد.
شماره 39 فصلنامه «مدیریت دولتی» منتشر شد
به همت دانشگاه تهران؛
سی و نهمین فصلنامه علمی «مدیریت دولتی» به صاحب امتیازی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با مدیر مسؤولی بابک سهرابی و سردبیری علی اصغر پورعزت ویژه پاییز 98 منتشر شد.
شماره 39 فصلنامه «زن و جامعه» منتشر شد
ویژه پاییز 98؛
سی و نهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «زن و جامعه» با 15 مقاله به همت دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.
 ماهنامه فکه به شماره صد و نود و هشتم رسید
صد و نود و هشتمین شماره ماهنامه فکه با پرونده ویژه شیخ ابراهیم زکزای، رهبر شیعیان نیجریه با عنوان «جون، خادم الحسین» منتشر شد.
شماره 12 فصلنامه «علوم تربیتی از دیدگاه اسلام» منتشر شد
به همت دانشگاه امام صادق(ع)؛
دوازدهمین شماره فصلنامه «علوم تربیتی از دیدگاه اسلام» با 7 مقاله ویژه پاییز و زمستان 98 منتشر شد.
شماره 103 فصلنامه «علوم قرآن و حدیث» منتشر شد
ویژه پاییز و زمستان 98؛
صد و سومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «علوم قرآن و حدیث» به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد با مدیر مسؤولی و سردبیری سیدکاظم طباطبایی ویژه پاییز و زمستان 98 منتشر شد.
شماره 77 فصلنامه «دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی» منتشر شد
به همت دانشگاه آزاد اسلامی؛
هفتاد و هفتمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی» با 12 مقاله ویژه پاییز 98 منتشر شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین