مرد ایرلندی؛ روایتی از چاقوی تیز لیبرالیسم تا مافیای «جان اف کندی»
نقد سینمای غرب (4)؛
فیلم مرد ایرلندی، در دل خود دارای لایه های پنهانی که چاقوی تیز لیبرالیسم را به دست قاتلان مافیایی می دهد و در کمال منفعت طلبی جان انسان ها را می گیرد.
یادداشت | رام نشدنی ترین منازعه قرن و دو طرح پیشرو
رام نشدنی ترین منازعه قرن و دو طرح، کدام یک میتواند بحران پیشرو را حل کند؟ به طور یقین بهترین راه حل از منظر جهان اسلام، طرح امام خامنه ای برای ملت فلسطین است.
گزارشی از مکانیسم صدور فتوا در الجزایر
الجزایر در میان کشورهای اسلامی و عربی از معدود کشورهایی است که دارای جایگاهی رسمی به عنوان «نهاد افتاء» نیست.
ردپای اقدامات نژادپرستانه در نقاشی تمثال حضرت عیسی
یکی از اعضای ارشد کلیسای پروتستان گفت: هیچ تک‌چهره‌نگاری معتبری از شخصیت فیزیکی حضرت عیسی وجود ندارد و همه‌ی تصاویر موجود، تماماً تخیلی است.
گزارشی از جنایت های فرانسه علیه مسلمانان الجزایر
استعمارگران فرانسوی از سال 1830 کشور مسلمان الجزایر را به اشغال خود درآورد و طی 132 سال، بیش از نیمی از مردم یعنی 5/5 میلیون تن از آنان را به قتل رساندند.
گزارشی جامع از اهل تسنن «دیوبند» در هند
«دیوبند» یکی از شهرهای ایالت اتراپرادش هند، به علت وجود مرکز دارالعلوم دیوبند، یکی از مهمترین و بانفوذ ترین مدارس و مکاتب اسلامی، از اهمیت ویژه برخوردار است.
گزارشی جامع از اهل تسنن «بریلوی» در هند
بریلوی ها مسلمانان سنی مذهبی هستند که حدود 200 میلیون پیرو درجنوب آسیا دارند و به دوستی و تقدیس پیامبران و اولیاء الهی افراط بسیاری می کنند.
گزارشی از هفته مقابله با نژادپرستی علیه مسلمانان در آلمان
مسلمانان تلاش می‌کنند تا از راه‌های مختلف، افکار عمومی آلمان را از وجود تبعیض و نژادپرستی در این کشور آگاه کنند.
امامزاده محبوب شیعیان زيدي یمن
ناصرالحق اطروشی مازندران معروف به ناصر کبیر از امامزادگان محبوب شیعیان زيدي یمن محسوب می شود.
قبلی۲بعدی