کاریکاتور | جانبازی یا جان بازی؟!

کاریکاتور | جانبازی یا جان بازی؟!

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴
کاریکاتور | دلواپسان آشنا!!

کاریکاتور | دلواپسان آشنا!!

سه‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۱
کاریکاتور | حباب فروشی

کاریکاتور | حباب فروشی

دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۵
کاریکاتور | هیمنه اش را شکستیم

کاریکاتور | هیمنه اش را شکستیم

پنجشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۳
کاریکاتور | وقتی ابهت سعودی سقوط کرد!

کاریکاتور | وقتی ابهت سعودی سقوط کرد!

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۹
کاریکاتور | معامله قرن

کاریکاتور | معامله قرن

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳
کاریکاتور | مشت محکم عراقی

کاریکاتور | مشت محکم عراقی

دوشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۷
کاریکاتور | ابهت پوشالی

کاریکاتور | ابهت پوشالی

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۴
کاریکاتور | دشمن ملت!

کاریکاتور | دشمن ملت!

چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷
کاریکاتور | آتشی بر پیکر آزادی بیان

کاریکاتور | آتشی بر پیکر آزادی بیان

چهارشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱
کاریکاتور | دست‌های پشت پرده

کاریکاتور | دست‌های پشت پرده

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۷
کاریکاتور | اغمای ناتو

کاریکاتور | اغمای ناتو

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲
کاریکاتور | خروس بی محل

کاریکاتور | خروس بی محل

سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴
کاریکاتور | نگاه دوگانه از جنس غربی

کاریکاتور | نگاه دوگانه از جنس غربی

يکشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۷
کاریکاتور | از شرق تا غرب دور

کاریکاتور | از شرق تا غرب دور

پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۶