گزارش| از موقعیت استراتژیک ایران تا افول آمریکا
در نشست علمی مطرح شد؛
موقعیت استراتژیک ایران، مهمترین مسأله‌ای است که برای آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ و همه ابرقدرت‌ها اعم از روسیه تزاری و شوروی، انگلستان، فرانسه و آلمان مطرح بوده است.
گزارشی از نشست
سوارکردن تفکر الحادی بر علم و عمومی‌سازی آن باعث بسط و گسترش این تفکر الحادی در میان توده‌های مختلف خواهد شد.
گزارش | تبیین عناصر هویتی و گفتمانی سیاست خارجی ایران
مواجهه انقلاب اسلامی ایران و آمریکا؛
دولت آمریکا برای مهار ایران و به شکست کشاندن آرمان‌های انقلاب اسلامی، دارای هدف مشخصی با استراتژی ثابت اما تاکتیک‌های متغیر هستند.
میزان دستیابی به آرمان‌های ترسیم شده برای مراکز علمی کشور
عضو هیأت علمی دانشگاه قم تبیین کرد؛
محمدی نسب با اشاره به معیار‌های ارزیابی برای تشخیص میزان موفقیت عملکرد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، به تبیین میزان دستیابی به آرمان‌های ترسیم شده در مراکز علمی پرداخت.
نشست علمی
در قم؛
نشست علمی "جریان شناسی الحاد مدرن" با حضور عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار شد.
تاریخ انقلاب | حجت الاسلام علی دوانی و نهضت امام خمینی
استاد علی دوانی از عالمانی است که در دو حوزه‌ی علم و مبارزه در طول نهضت امام خمینی(ره) حضور و نقش فعالی داشته است.
کاستی مراکز علمی در عرصه نظام‌سازی مشهود است
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم:
حجت الاسلام والمسلمین گرجیان با اشاره به کاستی‌های علمی در عرصه نظام سازی گفت: مبانی نظری و روبناهای علوم، بر اساس حکومت دینی ساخته شود.
چرایی گسترش فعالیت‌های علمی و درمان‌ناپذیری مشکلات جامعه
مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی تبیین کرد؛
خراسانی گفت: در مجموع موفقیت‌های کشور در فضای علمی خوب بوده است، اما نسبت به هدف گذاری برنامه‌ها با توجه به نیازهای جامعه، باید تأمل بیشتری صورت گیرد.
به بهانه ویژه‌نامه بعثت انقلاب؛
در آخرین برنامه زاویه با موضوع "تحلیل نظریه انقلاب اسلامی" مناظره موسی نجفی و تقی آزاد ارمکی برگزار شد.
قبلی۲بعدی