آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
1 صفحه

دولت هند در مقابل هندوهای افراطی بایستد

رهبر انقلاب با بیان اینکه قلب مسلمانان جهان از کشتار اخیر جریحه‌دار است، خواستار توقف این فجایع شدند و دولت هند را موظف دانستند تا در مقابل هندو‌های افراطی بایستد.