آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
1 صفحه

خلوص سبب ماندگاری شعر می شود

اصفهان - آیت الله سلیمانی گفت: اشعاری که در آن خلوص باشد در گرد و غبار تاریخ محو نمی‌شود، همانگونه که شعر محتشم کاشانی محو شدنی نیست.

منکرات سلاح سیاسی دشمن است

اصفهان - آیت الله سلیمانی با اشاره به اینکه دشمن بحث منکر را حربه‌ای علیه جامعه می‌داند، گفت: امروز بحث منکر یک سوژه فرهنگی نیست، یک سلاح سیاسی دشمن است.

جنگ روانی با چاشنی فیک نیوز

در امپراتوری رسانه ها، خیلی وقت است که جنگ شروع شده اگر به سلاح سواد رسانه و تفکر انتقادی مجهز نباشیم، در گردآب فیک نیوز‌ها غرق می‌شویم.