آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
1 صفحه

جای خالی دین در روابط بین الملل

روابط بین کشورها ذیل رشته ای نظیر روابط بین الملل تعریف می شود که به دلیل غربی بودن اصالت این رشته، توجه به عامل دین در آن مغفول مانده است.

لیبرالیسم؛ نگاهی افراطی بر آزادی

لیبرالیسم با توجه به نگاه های زاویه دار با ارزش های فرهنگی و دینی و همچنین قرار دادن انسان در ظرف بی حد و قید، چیزی جز انحطاط و انحراف برای تمام ارکان جامعه نیست.

دیپلماسی اسلامی و عزت ایرانی

متاسفانه در حالی وزیر خارجه ایران، پس از ترور سردار سلیمانی، دم از مذاکره با آمریکا می زند که این اقدام به هیچ وجه از منظر قرآنی صحیح نیست.