آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
1 صفحه

چالش‌های پیش روی آینده خانواده ها جدی است

نویسنده در کتاب آینده‌پژوهی خانواده در ایران می‌کوشد با مطالعه روشمند، تحولات و چالش‌های آینده خانواده را شناسایی و برای حل مسائل اولویت‌دار سیاست‌های فرهنگی پیشنهاد کند.