۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۹
کد خبر: ۶۶۳۵۳۳
پ
انتشارات نور السجاد، کتاب راز حجاب را که به بررسی مسأله مهم حجاب و مسائل وابسته به آن پرداخته، به چاپ رسانده است.

به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، پوشش انسان در برابر سرما و گرما و نگاه های شیطانی، یک حرکت فطری، غریزی، عقلی و اسلامی است. از سوی دیگر تلاش شیطان برای برهنگی آدم و حوا، سابقه ای به قدمت حضور آدم و حوا در بهشت دارد. وسوسه های شیطان امروز برای گسترش بی حجابی و بدحجابی چیزی نیست که برای کسی پنهان باشد. برهنگی به بهان های واهی از قبیل؛ ورزش، پیشرفت و ترقی، آزادی، مدگرایی، نشاط روحی و یا تقلید کورکورانه از غرب، هر روز به گونه ای بروز و ظهور می کند.

گاه از کودکان معصوم این بدحجابی آغاز می شود. گاه به بهانه مکروه بودن رنگ مشکی، چادر افتخارآمیز بانوان ایران مورد نقد قرار می گیرد، کسانی که به واجب و حرام شرعی عقیده ندارند، از کراهت لباس مشکی سخن می گویند.گاه به طور غیرمستقیم به بی حجابی نشان دانش می دهند و روشنفکری و حجاب را نشان بی سوادی معرفی می کنند.

گاه حجاب مزاحم کار و تولید و خدمت رسانی شناخته می شود. انسان ها نسبت به حجاب سه حالت دارند: «حجاب گرا»، «حجاب گریز» و «حجاب ستیز». حجاب گرایی تمایل قلبی و فطری انسان هاست. انگیزه حجاب ستیزی و بی قیدی در پوشش هم در عموم مردم وجود ندارد، هرچند که «حجاب گریزی» به دلیل غفلت یا ناآگاهی و تقلید بی جا و آداب و عادات اجتماعی، در رفتار برخی افراد ظهور و بروز دارد.

ولی «حجاب ستیزی» هدایت شده و حمایت شده، توأم با هجوم فرهنگی تبلیغات رسانه ای و حیله و نیرنگ، و تلاش برای عادی سازی بی حجابی و بدحجابی اقدامی شیطانی است که به قصد گسترش فساد و فلج کردن نسل جوان و غیرت زدایی در دفاع و جهاد و فروش کالاهای آرایشی و مصرفی دنیای غرب انجام می شود. در برابر این اندیشه ها و تلاش های شوم، سیره و رفتار پیامبران الهی و پیشوایان اهل بیت: و فقهای بیدار و اندیشمندان است که بر اهمیت حجاب و پوشش تأکید کرده و صدها اثر علمی، منطقی، فقهی، اجتماعی و تاریخی در این زمینه نگاشته اند.

انتشارات نور السجاد، کتاب راز حجاب را که نوشته مسعود صفی یاری بوده، به چاپ رسانده است.

ساختار کتاب

کتاب راز حجاب دارای هفت فصل است.

فصل اول: عنوان این فصل حجاب در اسلام، است. عناوین دیگر این فصل عبارت است از: تعریف واژه حجاب، مسلمان بی‌حجاب، حجاب ضروری دین، رابطه حجاب و ایمان، حجاب در قرآن، فلسفه پوشش، تبّرج، پیوند حجاب و مسائل اعتقادی، جذابیت چهره زنان، تکلیف اجباری، حد حجاب شرعی، لباس‌های ممنوع، جایگاه حجاب در احادیث، حجاب، ایمان، انتخاب، حجاب در محیط های زنانه، تناقص بین حجاب و نماز، حجاب و عقل، زنان شیطان صفت، بانوان نمونه، اسلام و آراستگی.

فصل دوم: حجاب در آیینه تاریخ، عنوان فصل دیگری از این کتاب است. عناوین دیگر این فصل عبارت است از: حجاب و فطرت، حجاب در ادیان و ملل مختلف، تاریخچه برهنگی در غرب، حجاب در ایران، خروش یک عالم ربانی، واقعه مسجد گوهرشاد، محمد رضا پهلوی، ادامه سیاست ننگین پدر، انقلاب اسلامی، تجدیدحیات حجاب، حجاب عفیفانه، برترین پوشش.

فصل سوم: فصل سوم این کتاب با عنوان حجاب و اخلاق، مشخص شده است. عناوین دیگر این فصل: بی‌حجابی و فساد اخلاقی، نقش گروه‌های مرجع در حجاب و بی‌حجابی، حجاب و حساسیت مردها، حجاب و التهاب‌های جنسی، حجاب و خود‌سازی زن، هماهنگی ظاهر و باطن، حجاب و غیرت، جلوه‌های مختلف غیرت، اوج بی‌غیرتی، بی‌غیرتی در غرب، توهین چرا؟، حجاب و استحکام خانواده، پیامدهای بی‌حجابی در خانواده، حجاب امری قدسی، قلب پاک، زیباترین جلوه آفرینش، محدودیت بیشتر، حرص فزون‌تر.

فصل چهارم: حجاب در دنیای امروز، عنوان این فصل از کتاب است. عناوین دیگر این فصل عبارت است از: حجاب در دنیای مدرن، مدگرایی در روایات، پیشینه مدگرایی، آیا مدگرایی بد است؟، تنوع و مدگرایی، حجاب و اندیشمندان، جایگاه لباس در جهانبینی غرب، حجاب و محدودیت، چرا فقط زنان؟، سختی حجاب، چرا چادر؟، چادر مشکی و کراهت شرعی، چرا چادر مشکی؟!، باز هم چادر مشکی، چادر در قرآن.

فصل پنجم: عنوان فصل پنجم این کتاب حجاب از زوایای گوناگون، است. عناوین دیگر این فصل عبارت است از: حجاب و فرهنگ، ریشه‌های فرهنگی، پدیده بی‌حجابی، حجاب و کارکرد اجتماعی، حجاب و محدودیت‌های اجتماعی، حجاب و ارتباطات، حضور اجتماعی بانوان در عصر معصومین علیهم السلام، اصلاح محیط.

فصل ششم: بهانه‌ها، عنوان فصل ششم این کتاب است. عناوین دیگر این فصل: هیچ اتفاقی برایم نمی‌افتد، تعمیم خطا، برادری و خواهری، اسیر پول، عیسی به دین خود موسی به دین خود، احترام اختیاری، رضایت اولیا، رضایت شوهر، از ما بدتران، صدا و سیما.

فصل هفتم: عنوان این فصل از کتاب فقه حجاب، است. عنوان دیگر این فصل عبارت است از: حجاب و احکام شرعی.

ویژگی های اثر

1. پرداختن به مسأله مهم حجاب

2. بررسی تاریخی حجاب

3. پرداختن به نقش مهم حجاب برای اخلاق در جامعه

4. توجه دادن به مسأله حجاب در دنیای امروز

5. پرداختن به زوایای مختلف مسأله حجاب

برشی از کتاب

در صفحه 11 این کتاب درباره مسأله پوشش و حجاب این مطالب توسط نویسنده به نگارش درآمده است:

پوشش انسان در برابر سرما و گرما و نگاه های شیطانی، یک حرکت فطری، غریزی، عقلی و اسلامی است. از سوی دیگر تلاش شیطان برای برهنگی آدم و حوا، سابقه ای به قدمت حضور آدم و حوا در بهشت دارد. وسوسه های شیطان امروز برای گسترش بی حجابی و بدحجابی چیزی نیست که برای کسی پنهان باشد. برهنگی به بهان های واهی از قبیل؛ ورزش، پیشرفت و ترقی، آزادی، مدگرایی، نشاط روحی و یا تقلید کورکورانه از غرب، هر روز به گونه ای بروز و ظهور می کند. گاه از کودکان معصوم این بدحجابی آغاز می شود.

گاه به بهانه مکروه بودن رنگ مشکی، چادر افتخارآمیز بانوان ایران مورد نقد قرار می گیرد، کسانی که به واجب و حرام شرعی عقیده ندارند، از کراهت لباس مشکی سخن می گویند.گاه به طور غیرمستقیم به بی حجابی نشان دانش می دهند و روشنفکری و حجاب را نشان بی سوادی معرفی می کنند.گاه حجاب مزاحم کار و تولید و خدمت رسانی شناخته می شود.

انسان ها نسبت به حجاب سه حالت دارند: «حجاب گرا»، «حجاب گریز» و «حجاب ستیز». حجاب گرایی تمایل قلبی و فطری انسان هاست. انگیزه حجاب ستیزی و بی قیدی در پوشش هم در عموم مردم وجود ندارد، هرچند که «حجاب گریزی» به دلیل غفلت یا ناآگاهی و تقلید بی جا و آداب و عادات اجتماعی، در رفتار برخی افراد ظهور و بروز دارد.

ولی «حجاب ستیزی» هدایت شده و حمایت شده، توأم با هجوم فرهنگی تبلیغات رسانه ای و حیله و نیرنگ، و تلاش برای عادی سازی بی حجابی و بدحجابی اقدامی شیطانی است که به قصد گسترش فساد و فلج کردن نسل جوان و غیرت زدایی در دفاع و جهاد و فروش کالاهای آرایشی و مصرفی دنیای غرب انجام می شود. در برابر این اندیشه ها و تلاش های شوم، سیره و رفتار پیامبران الهی و پیشوایان اهل بیت: و فقهای بیدار و اندیشمندان است که بر اهمیت حجاب و پوشش تأکید کرده و صدها اثر علمی، منطقی، فقهی، اجتماعی و تاریخی در این زمینه نگاشته اند.

انتشارات نور السجاد کتاب «راز حجاب»، نوشته مسعود صفی یاری را در قطع رقعی و 224 صفحه به چاپ رسانده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید این کتاب به انتشارات نور السجاد به آدرس: قم، فلکه معلم، شانزده متری عباس آباد، کوچه مهدیه، کوچه 27، پلاک 84، تلفن: 37835554 025مراجعه کنند./826/ن601/ق

راز حجاب

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
13:44 - 1399/06/26
سلام علیکم، خوش آمدید
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین