تفاوت نظام‌های غربی و اسلامی در عرصه سلامت معنوی
عضو فرهنگستان علوم پزشکی تبیین کرد؛
محققی معتقد است که تجربه‌ها نشان داده، به موازات پیشرفت‌های علم و فناوری در دنیا، بحث‌های اخلاقی و معنوی هم پیشرفت می‌کند.
روایت پزشک معالج امام راحل از سلامت معنوی ایشان
کلانتر معتمدی پزشک معالج امام خمینی(ره) با اشاره به خاطراتی از دوران درمان امام راحل، به تبیین ابعاد سلامت معنوی ایشان پرداخت.
پیمودن مراتب کمالات معنوی، راه رسیدن به قلب سلیم
عضو گروه فرهنگستان علوم پزشکی تبیین کرد؛
اسدزندی گفت: حقیقت بندگی ما را به سلامت معنوی و قلب سلیم می‌رساند و در این صورت سلامت معنوی تضمین می‌شود.
کم‌کاری رسانه‌ها و صداوسیما در انعکاس همایش سلامت معنوی
عضو فرهنگستان علوم پزشکی مطرح کرد؛
عین‌اللهی گفت: کوچکترین کار در امور مالیاتی و مانند آن از رسانه‌ها منعکس می‌شود، اما جای تأسف است که همایشی با این آثار مثبت و مهم منعکس نمی‌شود.
سازه‌های مفهومی سلامت معنوی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرد؛
عزیزی با اشاره به سازه‌های مفهومی سلامت معنوی، گفت: بینش، رفتار، ارتباط با خدا، دیگر انسان‌ها و طبیعت، نتیجه تعالی روح و تقرب به خدای متعال خواهد بود.
همسویی با فطرت مهمترین راه درمان بیماری‌ها است
عضو فرهنگستان علوم پزشکی:
خویی با اشاره به تأثیرات متقابل سلامت معنوی و سلامت جسمانی از نگاه دینی گفت: بیشترین تأکید قرآن بر سلامت قلب است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مطرح کرد؛
حجت الاسلام والمسلمین آذربایجانی با اشاره به نقش سلامت معنوی وحیانی در درمان جسمانی به تبیین آثار سلامت معنوی بر سلامت جسمانی پرداخت.
آسیب‌های عبور منفعلانه از الگوهای معنوی
عضو فرهنگستان علوم پزشکی تبیین کرد؛
دکتر محققی با اشاره به ضرورت حفظ الگوهای معنوی در کشور، یکی از مهمترین الگوهای سلامت معنوی را رزمندگان و شهدای دفاع مقدس توصیف کرد.
تکمیلی نخستین روز همایش سلامت معنوی
حجت الاسلام رضایی اصفهانی گفت: روابط در بهشت بر اساس سلامت استوار است و اگر در دنیا روابط سالم حاصل شود، در آخرت نیز روابط بر محور سلامت خواهد بود.
قبلی۴بعدی