انتخاب مردم، رفتار نمایندگان و مجلس قوی
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۵
یادداشت؛

انتخاب مردم، رفتار نمایندگان و مجلس قوی

آرای مردم در این انتخابات، با هوشیاری و هوشمندی بیشتری و با در نظر گرفتن ملاک‌ها و معیارهای مذکور نسبت به ادوار گذشته به صندوق‌ها ریخته شد.
انتخابات؛ انقلابی به دست مردم
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۸

انتخابات؛ انقلابی به دست مردم

انتخابات خود وسیله ای است برای حفظ و رشد انقلاب، که با انتخابِ حزب های گوناگون حیاتی دوباره به انقلاب تزریق می شود.
گفتمان ملی گرایی در پی اسلام ستیزی و تامین منافع آمریکا بود
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۴
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (7) | استاد قاسم تبریزی:

گفتمان ملی گرایی در پی اسلام ستیزی و تامین منافع آمریکا بود

اهداف گفتمان سیاسی احزاب ملی گرا در دوران منفور پهلوی: تامین منافع امریکا، عبور از وفاق ملی، جاسوسی برای بیگانه و پیدایش امکان ترقی فرصت طلبان.
هدف گفتمان ملی گرایی تفرقه افکنی در جهان اسلام بود
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۳
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (6) | استاد قاسم تبریزی:

هدف گفتمان ملی گرایی تفرقه افکنی در جهان اسلام بود

ملی گرایی دسیسه وارداتی برای تقابل با وحدت امت اسلام است و ابزار توسعه آن عبارتند از: شاهنشاهی، شاهنامه، زرتشت، میراث تمدنی، نژاد آریایی.
سودای مذاکرات پیش از خشکی خون فرمانده
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
نگاهی قرآنی به درخواست مذاکره با آمریکا؛

سودای مذاکرات پیش از خشکی خون فرمانده

متاسفانه در حالی وزیر خارجه ایران، پس از ترور سردار سلیمانی، دم از مذاکره با آمریکا می زند که این اقدام به هیچ وجه از منظر قرآنی صحیح نیست.
ملی گرایان متجدد عامل تفرقه و بحران هویتی هستند
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (5) | استاد قاسم تبریزی:

ملی گرایان متجدد عامل تفرقه و بحران هویتی هستند

پژوهشگر تاریخ معاصر جریان تاریخ نگار ملی گرا را دچار بحران هویتی، غرب زدگی افراطی، تحریف واقعیت، ضدیت با اسلام و تحقیر مدافعان وطن دانست.
اگر با عینک غربی به وطن نگاه کنید، ضد وطن می‌شوید
۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۷
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (3) | استاد قاسم تبریزی:

اگر با عینک غربی به وطن نگاه کنید، ضد وطن می‌شوید

پژوهشگر تاریخ معاصر درباره غرب زدگی گفت: ملی گرایان بار تقلید و تحمیل غرب را به دوش کشیدند و گفتند ایرانی ها نمی‌فهمند و نمی‌دانند و عقب‌افتاده هستند.