شماره 87 فصلنامه «علوم سیاسی» منتشر شد
به همت دانشگاه باقرالعلوم(ع)؛
شماره 87 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «علوم سیاسی» به صاحب امتیازی دانشگاه باقرالعلوم(ع) وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با مدیرمسؤولی شمس الله مریجی منتشر شد.
شماره 60 فصلنامه «پژوهش های راهبردی سیاست» منتشر شد
شصتمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های راهبردی سیاست» به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی با مدیر مسؤولی غلامرضا خواجه سروی و سردبیری ابراهیم برزگر منتشر شد.
شماره 17 فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» منتشر شد
به همت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛
هفدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی با مدیرمسؤولی مجتبی الهی خراسانی منتشرشد.
شماره 47 فصلنامه «پژوهش در نظام های آموزشی» منتشر شد
چهل و هفتمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش در نظام های آموزشی» به صاحب امتیازی انجمن پژوهش های آموزشی ایران با مدیر مسؤولی و سردبیری فریبرز درتاج منتشر شد.
شماره 22 فصلنامه «الهیات تطبیقی» منتشر شد
بیست و دومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «الهیات تطبیقی» به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان با مدیر مسؤولی جعفر شانظری و سردبیری محمد بیدهندی منتشر شد.
شماره ۳۵۹ ماهنامه «سلام بچه ها» منتشر شد
ویژه نوجوانان ایران؛
سیصد و پنجاه و نهمین شماره ماهنامه «سلام بچه ها» به همت معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شد.
شماره 179 شماره ماهنامه «سنجاقک» منتشر شد
به همت معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی؛
شماره صد و هفتاد و نهمین ماهنامه «سنجاقک» به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر و روانه بازار نشر شد.
سیزدهمین شماره مجله علمی پژوهشی «فقه مقارن»
دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر کرد؛
سیزدهمین شماره دوفصل‌نامه «فقه مقارن» با مقالاتی از صاحب نظران حوزه و دانشگاه شیعه و اهل سنت درباره مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی منتشر شد.
شماره 96 فصلنامه «نقد و نظر» منتشر شد
به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛
نود و ششمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی فلسفه و الهیات «نقد و نظر» با 7 مقاله منتشر شد.
قبلی۳بعدی