۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۹
کد خبر: ۷۲۵۳۲۷

سخن نگاشت | ازدواج و تکثیر نسل نیاز حیاتی کشور است

رهبر معظم انقلاب: امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله‌ی فرزندآوری را امروز اگر چنانچه برایش فکر نکنیم، پانزده سال دیگر، بیست سال دیگر، دیر خواهد بود.
سخن نگاشت | ازدواج و تکثیر نسل نیاز حیاتی کشور است
سخن نگاشت | ازدواج و تکثیر نسل نیاز حیاتی کشور است
سخن نگاشت | ازدواج و تکثیر نسل نیاز حیاتی کشور است
ارسال نظرات