به نظر شما بهترین روش برای مطالبه کارآمدی از دستگاه‌های مسئول چیست؟
سیاست‌گذاری و اصلاح فرایند حکمرانی کارآمد
بیان نقد و آسیب‌ها از طریق رسانه‌ها
پیگیری قانونی از مراجع قضایی
مطالبه اصلاح قوانین و فرایندها از مجلس
مطالبه‌گری فعالان مذهبی و اجتماعی
مطالبه مردمی

پرطرفدارترین