از نظر شما چگونه مسئولان حوزوی باید برای آینده طلاب ایفای نقش کنند؟
تولید سند راهبردی آینده طلاب
تقویت طلاب در امور تبلیغی و مورد نیاز جامعه
سوق دادن طلاب به تصدی یکی از کار ویژه‌های روحانیت
کشف استعداد طلاب و هدایت تحصیلی
برگزاری دوره ‏های شبیه ‏سازی آینده نگر

پرطرفدارترین