۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۳
کد خبر: ۷۴۲۸۰۳

تأیید مراحل اعزام طلاب امریه سال ۱۴۰۲ آموزش و پرورش

تأیید مراحل اعزام طلاب امریه سال ۱۴۰۲ آموزش و پرورش
طلابی که سال ۱۴۰۲ و از اول مهرماه جهت گذراندن امریه خود در آموزش و پرورش پذیرفته شده اند، تمامی مراحل اعزام آنها در سامانه امریه تایید شده باشد.
به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، طلابی که سال ۱۴۰۲ و از اول مهرماه جهت گذراندن امریه خود در آموزش و پرورش پذیرفته شده اند، تمامی مراحل اعزام آنها در سامانه امریه تأیید شده باشد.

ایجاد رکورد و وصل شدن حقوق مبتنی بر تأیید مراحل مدرک و مرحله مرکز مدیریت می باشد.

طلاب باید در اسرع وقت بررسی کنند تا تمامی مراحل درخواست من جمله مرحله مرکز مدیریت در سامانه امریه تایید شده باشد.

کسانی که در صورتی که مدارک خود را اعم از برگه آماده به خدمت مشمولان فردی و برگه آموزش نظامی را در سامانه امریه بارگذاری کرده اند، ولی از طرف مرکز مدیریت استان مربوطه تأیید نشده است در اسرع وقت با مرکز مدیریت استان مربوطه تماس بگیرند تا نسبت به تایید تمامی مراحل اعزام شما اقدام نمایند.

ارسال نظرات