۰۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۹
کد خبر: ۵۳۹۳۵۸
شاگرد علامه جعفری:

روش فلسفی علامه جعفری بر اساس پدیدارشناسی بوده است

نویسنده و پژوهشگر برجسته حوزه و دانشگاه گفت: روش فلسفی علامه بر اساس پدیدارشناسی بوده است، که عمدتا فلاسفه در این زمینه ورود نکرده اند.
عبدالله نصری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، دکتر عبدالله نصری، نویسنده و پژوهشگر برجسته حوزه و دانشگاه امروز در کنگره بزرگداشت علامه جعفری که در تبریز برگزار می شود، اظهار داشت: علامه فیلسوف مستقلی بود که مباحثی را برای نخستین بار به صورت مسأله طرح کرد و مورد بحث قرار داد. 

این شاگرد علامه جعفری ادامه داد: علامه جعفری بی توجه به مباحث صدرایی نبود، حتی اثری به زبان عربی در این زمینه دارد که نشان می دهد توجه به تمام ابواب فلسفی در مکاتب مختلف داشته است.

گردآورنده آثار علامه جعفری ادامه داد: علامه اعتقاد داشت که تا چه زمانی باید علوم گذشتگان را تکرار کرد؟ از این رو وی بحث از حیات انسان را مبنا قرار داد، روش فلسفی علامه بر اساس پدیدارشناسی بوده است، که عمدتا فلاسفه در این زمینه ورود نکرده اند.

نصری با تأکید بر این‌که تمرکز از هستی شناسی به انسان‌شناسی به ویژه حیات انسان در اندیشه علامه جعفری موج می زند، گفت: کمتر فیلسوفی همچون علامه جعفری در باب حیات انسان بحث کرده است.

وی خاطرنشان کرد: توجه به فلسفه غرب از سوی علامه در دوران جوانی در ذیل تفکرات مارکسیست نبوده است، او در هر بحثی که وارد شده است، ابداعاتی داشته، چنانکه در برخی از آثار علامه به وضوح شاهد این مسأله هستیم.

این نویسنده و پژوهشگر با بیان این‌که علامه جعفری در زمینه نسبت ادبیات با فلسفه نیز نظریاتی محکم داشته است، گفت: در آثار علامه گاه اشعاری مشاهده می شود که متعلق به شعرایی است که بسیاری از اساتید برجسته عرصه ادبیات نیز آگاهی بدان نداشتند. علامه ذهنی بسیار پویا و قوی داشت.

نصری با بیان این‌که کنگره امروز می تواند آغازی برای شناخت دیگر ابعاد شخصیتی علامه جعفری باشد، افزود: متأسفانه بی اعتنایی به اندیشمندان برجسته‌ای همچون علامه جعفری جامعه را با خسران معرفتی مواجه کرده است.

گردآورنده آثار علامه جعفری با بیان این‌که علامه خود نوشته‌هایش را به چاپخانه تحویل می داد و سپس برای تصحیح تحویل می گرفت؛ گفت: علامه برای نگارش و تدوین آثاری که امروز دست ماست؛ از هیچ امکاناتی برخوردار نبود، ایشان حتی به فرزندش اجازه نداد برای نشر آثارش از بانکی وام گرفته شود./935/پ202/ب1

ارسال نظرات