۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۷
کد خبر: ۵۹۷۹۳۰
پ
گزارشی از مصوبات صبح امروز مجلس؛
مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد در سال آینده 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز سه‌شنبه سی اُم بهمن ماه سال ۹۷ در هفتمین نشست پیاپی خود به ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه سال آینده پرداختند.

مشروح مصوبات امروز صبح مجلس به شرح ذیل است:

دولت می‌تواند بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق اسناد تسویه خزانه پرداخت کند

نمایندگان ملت در پارلمان رسیدگی به بودجه ۹۸ را ادامه دادند و بند (و) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

همچنین به دولت اجازه داده شد در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، پیمانکاران قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران سازمان نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد‌شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید.

مجوز مجلس به دولت برای انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در بودجه ۹۸

وکلای ملت امروز در ادامه بخش درآمدی بودجه ۹۸ بند (ز) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند.


دولت می‌تواند برای بازپرداخت اوراق سررسیدشده معــادل ۵ هزارمیلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند

وکلای ملت در پارلمان در ادامه کار خود در روز جاری رسیدگی به بودجه ۹۸ را ادامه دادند و بند‌های (ح) و (ط) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۸ تـا معــادل پنجاه هزارمیلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

مجلس مقرر کرد به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین کنند.
مجوز مجلس به وزارت نفت برای انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی

وکلای ملت در ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه سال آینده بند (ی) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌وزیران منتشر کند.

دولت مجاز به بهادارسازی بدهی‌های خود به بانک‌ها تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان شد

وکلای ملت امروز بند (م) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال بعد را به تصویب رساندند.

بر این اساس، به دولت اجازه داده شد در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانک‌ها را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهادار‌سازی کند.

همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد نسبت به تأسیس نهاد‌های واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهاد‌های واسط موضوع قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی- ریالی) اقدام کند. معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد‌های واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی تملک اراضی بلامانع است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان رسیدگی به بودجه ۹۸ را ادامه دادند و بندالحاقی تبصره ۵ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و این قانون بلامانع است.
 
دولت اجازه استفاده از اوراق شهرداری در بودجه عمومی را ندارد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان با بند «ن» تبصره ۵ لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند ن تبصره ۵ لایحه، سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند (و) این تبصره، حداکثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.

هزار میلیارد اوراق برای تجهیز فضا‌های آموزشی منتشر می‌شود

طبق مصوبه امروز خانه ملت، به دولت اجازه داده شد مبلغ ده هزار میلیارد ریال اوراق مالی - اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.

هزار میلیارد اوراق برای تجهیز فضا‌های آموزشی منتشر می‌شود

وکلای ملت در پارلمان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با بند الحاقی ۱ تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی – اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.

کارانه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها مشمول مالیات پلکانی می‌شود

بهارستان نشینان امروز در آخرین بخش کار خود در نوبت صبح در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با پیشنهاد الحاقی بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد، کارانه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها مشمول مالیات پلکانی می‌شود.

گفتنی است محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در مجلس در این رابطه گفت: حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها شامل معافیت مالیاتی باشد، اما مالیات کارانه آن‌ها باید به صورت پلکانی پرداخت شود./۸۵۶/پ201/ق
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین