وی با بیان اینکه این اسناد مربوط به صنف خوار و بار در بازارچه صدر اعظم در بازار قدیم قم است، افزود: این اسناد مربوط به اواخر دوره قاجار تا سال‌های اول انقلاب است که شامل معاملات مختلف در بازار، اجاره نامه ها، مناسبات بازاریان، حمل و نقل بار در قم و موارد مختلف دیگر است.

کارشناس فهرست نویسی مرکز اسناد حرم مطهر بانوی کرامت افزود: این اسناد که توسط نوادگان آقای رضوانی از تجار قدیم قم به مرکز اسناد حرم مطهر اهدا شده است برای آفت زدایی به مرکز اسناد ملی ایران ارسال شده و سپس به مرکز اسناد بازگردانده شده است و به زودی پس از فهرست نویسی و رونمایی در مرکز اسناد حرم مطهر در اختیار پژوهشگران و علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مرکز اسناد حرم مطهر بانوی کرامت بیش از یک میلیون سند را در خود جای داده است که بسیاری از این اسناد مربوط به حرم مطهر بانوی کرامت و اقدامات صورت گرفته در این آستان مقدس است و علاوه بر آن اسنادی مربوط به مناسبات و تعاملات اجتماعی دوره های گذشته را نیز در خود جای داده است.

علیرضا استادیان