۰۵ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۳
کد خبر: ۷۶۰۲۰۹

سیزدهمین جلسه کارگروه فرهنگ دینی شورای تخصصی حوزوی برگزار شد

سیزدهمین جلسه کارگروه فرهنگ دینی شورای تخصصی حوزوی برگزار شد
سیزدهمین جلسه ی کارگروه فرهنگ دینی شورای تخصصی حوزوی با موضوع «بررسی و نقد سند ملی زیارت» برگزار شد.
به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، سیزدهمین جلسه ی کارگروه فرهنگ دینی شورای تخصصی حوزوی با موضوع «بررسی و نقد سند ملی زیارت» برگزار شد.
 
در ادامه ی بررسی ابعاد حِکمی فقهی سند ملی زیارت، کارگروه فرهنگ دینی در این جلسه مجددا میزبان دکتر محمدرضا قائمی نیک بود که با کمیته علمی تدوین سند همکاری دارد. همچنین آقای دکتر عبداللهی، آقای دکتر ملایی و آقای دکتر صبوریان به عنوان کارشناس مهمان در جلسه حضور یافتند و در کنار کارشناسان کارگروه، به بررسی تخصصی سند مذکور پرداختند.
 
در این جلسه ضمن بحث پیرامون کلیات نظریه ی سیاستی برای سند ملی زیارت، مقولاتی مانند روش شناسی مداخله ی دانش های حوزوی در ساخت نظریه ی سیاستی  و روش شناسی تبدیل ادبیات حوزوی سنتی به ادبیات سیاستگذاری مدرن از مهمترین مباحثی بود که در تعامل اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
 
ارسال نظرات