۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۶
کد خبر: ۵۸۱۸۸۸
آیت الله سیدان:

مؤمن کم اشتباه است

استاد سطح عالی حوزه علمیه گفت: مومن اشتباهات کمی دارد و اینگونه نیست که مدام در حال عذرخواهی به خاطر اشتباهات خود باشد و مراقب لغزش های خود است.
 آیت الله سیدان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله سید جعفر سیدان شامگاه چهارشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم که در بیت وی برگزار شد با بیان این مطلب که خداوند در رابطه با استعدادهای انسان در قرآن کریم می فرماید که ما انسان را در بهترین تقویم و وضعیت خلق کردیم، گفت: ظرفیت ما بسیار عظیم است و نباید از این استعدادها در جهت رشد خود به سوی خداوند غفلت کرد. انسان به حدی می تواند برسد که فرشتگان برای خدمتگزاری او به خود افتخار کنند.

استاد سطح عالی حوزه علمیه با اشاره به اهمیت بیانات معصومین و قرآن در شناخت نشانه های رشد برای سنجش میزان پیشرفت خود افزود: خطبه متقین امیرمومنان(ع) از جمله این بیانات است. نباید بدون توجه به این بیانات از کنار آنها گذشت و یا در یک جا متوقف شد و به آن سطح قانع شد. امام باقر(ع) می فرمایند: «هیچ مصیبتی برای انسان بیش از این مصیبت نیست که به وضع موجود خود قانع شود»

وی با شرح روایتی از امیرمومنان(ع) در اوصاف متقین خاطرنشان کرد: ایشان می فرمایند که از نشانه های متقین این است که حلمشان بر اساس علم است و بر مبنای جهل نیست. همچنین علم شان با عمل شان همراه است و به آگاهی تنها اکتفا نمی کنند. 

آیت الله سیدان ادامه داد: خواسته ها و آرزوهای این افراد به اعمال شان نزدیک است. معنی این جمله این است که متقین آرزوهای دور و دراز ندارند و خواسته های شان نزدیک و دم دست شان است. آنان آرزوهای دور و درازی برای خود نمی بافند و به کفایت ها رضایت دارند.

استاد سطح عالی حوزه علمیه با اشاره به روایتی از رسول اکرم(ص) درباره آرزو ها و زندگی افزود: ایشان می فرمایند: «مرگ و حوادث مختلف انسان را احاطه کرده اند و از آنان راه فراری نیست، اما آرزوی ها به گونه ای است که انسان مرگ را نمی بیند و در نهایت می میرد اما به آرزو هایش نمی رسد». البته باید توجه داشت اهداف و مقاصد مهم و عالی داشتن غیر از آرزو های دور و دراز است.

وی قلت اشتباه را از دیگر نشانه های متقین در روایت امیرمومنان(ع) دانست و خاطرنشان کرد: مومن اشتباهات کمی دارد و اینگونه نیست که مدام در حال عذرخواهی به خاطر اشتباهات خود باشد و مراقب لغزش های خود است.

آیت الله سیدان با بیان اینکه انسان متقی دارای قلبی خاشع است، تصریح کرد: روح و قلب متقی قسی نیست و رقت و خشوع دارد. البته انسان دارای حالات مختلف قلبی است و گاها دچار خواب هم می شود و گاها در آن هنگام شنیدن یک روایت و یا آیه او را منقلب و بیدار می کند.

استاد سطح عالی حوزه علمیه با اشاره به روایتی از رسول اکرم(ص) درباره خشوع قلب افزود: ایشان می فرمایند: «از نشانه های قلب خاشع این است که در پنهان و آشکار به یاد خدا است و مراقبت می کند، کارهای او پسندیده است و بر اساس نیکی کارها را انجام می دهد و درباره قیامت تفکر می کند». تفکر درباره قیامت در قلب خشوع به وجود می آورد.

وی غفلت از قیامت را موجب ارتکاب گناهان زیاد دانست و خاطرنشان کرد: امیرمومنان(ع) در روایتی دیگر به این نکته اشاره دارند؛ ایشان در ادامه خطبه متقین وقت گذاشتن برای مناجات با خدا و قانع بودن را از دیگر نشانه های متقین معرفی می کنند. متقین به دنبال انباشته کردن زینت ها نیستند و به کفایت ها در زندگی قناعت می کنند./861/پ۲۰۲/ب۱

ارسال نظرات