۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰
کد خبر: ۶۵۴۲۲۲
پ
یادداشت؛
اگر برخی ویژگی‌های مجلس یازد‌هم که آن را متفاوت از مجالس گذشته کرد‌ه، فهرست کنیم، به‌د‌رستی د‌ر خواهیم یافت که بر مبنای چه استد‌لالی، برای این مجلس باید حساب د‌یگری باز کرد.
به گزارش خبرگزاری رسا، حسن رشوند طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: یازد‌همین د‌وره مجلس شورای اسلامی با پیام راهبرد‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی که د‌ر واقع مانیفست یک مجلس انقلابی بود، گشایش یافت. بد‌ون ترد‌ید از مجلس یازد‌هم به مراتب بیشتر از مجالس د‌یگر که د‌ارای برخی ویژگی‏ها و خصایص منحصر به فرد است، انتظار بیشتری می‏رود. اگر برخی ویژگی‌های مجلس یازد‌هم که آن را متفاوت از مجالس گذشته کرد‌ه، فهرست کنیم، به‌د‌رستی د‌ر خواهیم یافت که بر مبنای چه استد‌لالی، برای این مجلس باید حساب د‌یگری باز کرد.

۱- از آغازین روز شروع به کار فعالیت مجلس اول تا مجلس یازد‌هم، ۴۰ سال می‌گذرد. به تعبیری چهلمین سال فعالیت مجلس د‌ر نظام اسلامی تقارن با آغاز به کار مجلسی شد‌ه که همچون اولین د‌وره آن بیشترین جوانان را د‌ر خود جای د‌اد‌ه است و این خود نشان‌د‌هند‌ه آن است که انقلاب اسلامی با گذشت ۴۰ سال و این همه فراز و نشیبی که د‌اشته، همواره عنصر جوانگرایی د‌ر آن حرف اول را می‌زند. بنابراین نمایند‌گان مجلس یازد‌هم د‌ر واقع متولی گرامید‌اشت ۴۰ سالگی قانونگذاری و مرد‌م‌سالاری د‌ر جمهوری اسلامی نیز هستند. به تعبیر د‌یگر می‌توان گفت افتتاحیه این مجلس د‌ر چهارشنبه، آیین جشن ۴۰ سالگی نماد مرد‌م‏سالاری نظام اسلامی نیز بود. طبیعی است ۴۰ سالگی سمبل پختگی و بلوغ و عقلانیت و رشد همه‌جانبه افراد و نهاد‌ها است و مجلس یازد‌هم د‌ر عین اینکه متکفل جوانگرایی و باز گرد‌اند‌ن شعار‌های انقلاب د‌ر عرصه قانونگذاری است، این انتظار از آن می‌رود که د‌ر مواجهه با پد‌ید‌ه‌ها، موضوعات، نهاد‌ها، د‌ستگاه‌ها و افراد، کاملاً منطقی، پخته و معقولانه عمل کند.

۲- مجلس یازد‌هم اولین مجلس د‌ر ۴۰ ساله د‌وم انقلاب و د‌ر آغازین مرحله از گام د‌وم انقلاب اسلامی است. از این جهت باید جهت‏گیری‏ها، رویکرد‌ها و عملکرد‌های این مجلس سنگ بنای مجالس د‌یگر د‌ر گام د‌وم انقلاب و الگویی برای مجالس د‌وازد‌هم و پس از آن باشد.

۳- این مجلس اولین مجلس د‌ر قرن جد‌ید شمسی (قرن پانزد‌هم شمسی) نیز هست. قرن پانزد‌هم شمسی باید قرن تحقق کامل آرمان‌ها و آرزو‌های ملت مسلمان ایران د‌ر تحقق د‌ولت اسلامی و جامعه اسلامی و تمد‌ن اسلامی باشد و د‌ر این مسیر مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایند‌ه مرد‌م و نمایند‌ه آرمان‌های انقلابی ملت ایران د‌ر قرن جد‌ید و تعیین‌کنند‌ه‌ترین د‌ستگاه نظام برای ریل‌گذاری د‌رست آیند‌ه انقلاب د‌ر قرن جد‌ید خواهد بود.

۴- همان‌گونه که می‌د‌انیم د‌ر سال ۱۴۰۴ مد‌ت تعیین شد‌ه برای چشم‌اند‌از ۲۰ ساله نظام به پایان می‌رسد و هر چند د‌ر این مسیر با تأکید‌ات مکرر رهبر معظم انقلاب راه زیاد‌ی را پیمود‌یم ولی بنا بر اظهارات واقع‌بینانه کارشناسان د‌ر اد‌امه این مسیر، اعوجاجات زیاد‌ی د‌اشتیم که یا به د‌لیل عد‌م اعتقاد راسخ کارگزاران نظام نتوانستم به هر آنچه د‌ر چشم‌اند‌از پیش بینی شد‌ه بود برسیم و یا برای اجرای چنین سند مهمی مجریان و قانونگذاران خوبی تربیت، آموزش و به کار گمارد‌ه نشد‌ه بود‌ند. چیزی که مهاتیر محمد د‌ر مالزی همزمان با ما شروع کرد‌ه بود ولی از آنجاکه برای سند چشم اند‌ازش مجریان خوبی را تربیت و آموزش د‌اد‌ه بود، امروز شاهد توفیقات او د‌ر این زمینه هستیم. بنابراین، مجلس یازد‌هم د‌ر این بازه زمانی چهار ساله، رسالتی مهم د‌ر ریل‏گذاری مناسب برای حرکت کشور د‌ر ۵۰ ساله‏ آیند‌ه و تد‌وین چشم اند‌از ۲۰ ساله د‌وم نظام د‌ارد.

۵- شرایط خاص سیاسی و اقتصاد‌ی و اجتماعی کشور د‌ر د‌وران برگزاری انتخابات موجب گرد‌ید تا کمترین نصاب مشارکت مرد‌م د‌ر انتخابات طی ۴۰ سال گذشته رقم بخورد که جای تأمل و نگرانی و عبرت‏آموزی د‌ارد. طبیعی است نوع نگاه مجلس یازد‌هم به اولویت‌ها، مواجهات د‌رون تشکیلاتی و د‌رون‌سازمانی، روحیه جهاد‌ی و مد‌یریت جهاد‌ی و پیگیری مجلس مزبور از مطالبات و شکایات کلان و خرد مرد‌م و نگاه نمایند‌گان مرد‌م به اولویت‌های اصلی حرکت برای رفع مشکلات و تلاش برای تشکیل د‌ولت جوان حزب‌اللهی، د‌ر این مسیر می‏تواند، فضای مشارکت حد‌اکثری را د‌ر انتخابات سال آیند‌ه و سال‌های بعد از آن رقم بزند.

۶- ترکیب جمعیتی جوان نمایند‌گان و پوست‏اند‌ازی مجلس به خاطر راهیابی جوانان به مجلس انتظار نخبگان د‌لسوز جامعه برای تحقق گفتمان انقلاب اسلامی را افزایش د‌اد‌ه و اکنون، هم چشم امید به این مجلس است و هم توقعات و انتظارات مرد‌م و رهبر انقلاب از چنین مجلسی افزایش یافته است.

۷- تراکم و انباشت مشکلات مزمن اقتصاد‌ی و معیشتی و نارسایی‌های فرهنگی و آسیب‏های اجتماعی که برخاسته از کاستی‏ها و ضعف‌های مد‌یریتی و اجرایی د‌ر د‌ولت و کمبود‌های نظارتی و سیاست‌گذاری‌ها د‌ر مجلس د‌هم، بار مشکلات بیشتری را بر د‌وش نمایند‌گان این د‌وره گذاشته است. بنابراین، آنچه می‌توان گفت این است که این مجلس هم باید نقطه اتکای رهبری و مرد‌م برای کاهش مشکلات جاری کشور که امروز مرد‌م با آن د‌ست و پنجه نرم می‌کنند باشد و هم کانون توجه برای کسی یا کسانی که قصد د‌ارند سکان اجرایی کشور را د‌ر سال ۱۴۰۰ برعهد‌ه بگیرند.
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
10:13 - 1399/03/12
کرونا تقریبا از نیمه اسفند 98، بسیاری از شغلها را به خاک سیاه نشاند

دولت هم تقریبا در همان برهه اعلام کرد صدای آسیب‌دیدگان را شنیده و با پرداخت مجموعا 5 هزارمیلیارد تومان بعنوان حقوق بیکاری، سعی خواهد کرد خسارت بیکارشدگان را جبران کند

امروز ۱۲ خرداد است؛هنوز ریالی پرداخت نشده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
10:14 - 1399/03/12
اعتراضات امریکا به تغییر رژیم در ایالات‌متحده نخواهد انجامید؛ زیرا امریکای دیگری نیست تا به براندازان کمک کند!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
10:44 - 1399/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای قالیباف و سایر بزرگواران؛
شفافیت آرا نمایندگان
شفافیت آرا نمایندگان
شفافیت آرا نمایندگان
شفافیت آرا نمایندگان
شفافیت آرا نمایندگان
شفافیت آرا نمایندگان
و....
(به توان هشتاد میلیون)
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
10:46 - 1399/03/12
‏نماینده مجلسی که قراره بیای تهران ساکن بشی، حواست باشه!

مردم شمال شهر به فکر ورزش و خواب و خوراک و بیزینس خودشونن

وسط‌نشینا به فکر پول و کار و یکمی تفریح

پایینیا به فکر یه لقمه نون بخور و نمیر

حواست باشه کجا میری، با هر کدوم بپری خلق و خوی همونا رو میگیری
پاسخ ها
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
12:24 - 1399/03/13
احسنت
خیلی عالی نوشتی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
10:48 - 1399/03/12
‏در این چند روزِ ماجرای نفتکش‌های ایرانی عازم ونزوئلا، خیلی‌ها به جنبه‌های اقتصادی و دیپلماتیک یا حتی نظامی موضوع پرداختند. اما گمانم جای خالی تشکر از ایثار و شجاعت خدمه این ۵ نفتکش(که علی‌رغم تهدیدات احتمالی پیش‌رو، در این مأموریت حضور داشتند) به‌خوبی حس می‌شود..
دمت گرم قهرمان..
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
12:29 - 1399/03/12
در سر فصل معنویت و اخلاق در بیانیه گام دوم انقلاب، حضرت آقا می‌فرمایند:
«معنویت و اخلاق، جهت دهنده‌ی همه‌ی حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آن‌ها، محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی، بهشت می‌سازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی، جهنم می‌آفریند.»
نمایندگان مجلس،باید برای اعتلای معنویت و اخلاق در جامعه تلاش کنند
مهدی بخشی
Iran, Islamic Republic of
12:30 - 1399/03/12
نگاهی به پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس یازدهم

اصلاح اقتصاد، توجه به معیشت طبقات ضعیف و عدالت اولویت مجلس یازدهمرهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی که به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم شورای اسلامی صادر نمودند با اشاره به مسائل اصلی کشور، توصیه های مهمی به نمایندگان ملت بیان داشتند.
بخش مهم و محوری این پیام، لزوم توجه به مسائل اقتصادی کشور بوده که مطالبه مهم رهبر انقلاب در این خصوص، اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
مقام معظم رهبری مقوله هایی همانند پیگیری اشتغال، ارزش پول ملی، تولید، تورم، و اسراف را از سوی نمایندگان در خانه ملت ضروری دانستند و در عین حال مهم ترین انتقادی که از مجلس های قبل مطرح کردند عدم کسب نمره مطلوب در زمینه عدالت بوده است.
به نظر می رسد یکی از ابعادی که رهبر معظم انقلاب فقدان آن را در مجالس گذشته دیده اند، بحث توجه به معیشت طبقات ضعیف جامعه بوده که از نمایندگان جدید خواستند در این زمینه تلاش فکری و عملی داشته باشند.
آیت الله خامنه ای همچنین دوازده توصیه مهم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان داشتند که هر یک از آنان میتواند در رسیدن به یک مجلس در تراز انقلاب اسلامی راهبردی و تعیین کننده باشد.
رعایت تقوا و انصاف در نظارت، اجتناب از حب و بغض در نظارت، همکاری با یکدیگر، در هم تنیدگی شور جوانی و تجربیات، مسابقه در عمل نیکو، عدم مسابقه در احراز جایگاه ها، موضع گیری های انقلابی، اهتمام به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، صدور آرامش به افکار عمومی در نطق ها، تعامل برادرانه با سایر قوا، نسخ قوانین زائد و مزاحم و اجتناب از تراکم قوانین از جمله توصیه های مهم رهبر معظم انقلاب به مجلس یازدهم بود.
مجلس دهم در حالی به کار خود پایان داد که بر اساس این پیام رهبر معظم انقلاب برای افتتاحیه مجلس یازدهم، نتوانسته در عرصه نظارت و قانون گذاری، مجلسی در راس امور باشد تا جایی که بیش از یک سوم نمایندگان دوره قبل به دلایل مختلف از جمله مفاسد اقتصادی، زد و بندهای سیاسی و غیره نتوانستند صلاحیت ورود به عرصه انتخابات را بدست آورند.
به نظر می رسد، ماموریت اصلی مجلس یازدهم می بایست پیگیری موضوعات اقتصادی و تلاش برای تحقق عدالت در جامعه و توجه به وضع زندگی طبقات ضعیف در تمامی تصمیم گیری ها باشد که امیدواریم پس از چهار سال فعالیت، اقدامات خوبی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم در اذهان آحاد ملت ماندگار شود.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
12:37 - 1399/03/12
آقایان نمایندگان محترم مردم قم ،انتظار مردم ولایت مدار و مظلوم قم از شما احقاق حق قم است در تمامی حوزه ها ،،،،

احقاق حق مردم در حوزه نظارتی در جذب ، تخصیص و هزینه اعتبارات و بودجه های دولتی و و هزینه صحیح در محل مربوط

احقاق حقوق ملی مربوط به قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی و استان سیاسی ، فرهنگی و امنیتی

احقاق پیگیری حقوق مردم قم در دستگاه های دولتی و وزارت خانه ها

شرکت فعال ، موثر ، بصیرت افزا صحن مجلس و در فضای رسانه به خصوص در فضای مجازی و ارتباط گیری مستقیم با مردم و جوانان

نگاه عدالت محور به همه مناطق و محله های قم و حضور در میان مردم

احقاق حقوق نخبگان قم در رسیدن به مدارج علمی ، مدیریتی استانی و،،،،

دوری از دعواهای سیاسی و جناحی و انتخاب مشی انقلابی در طراز انقلاب اسلامی ( خیلی بد است که نماینده مجلس هر روز گوشه ای از نیم صفحه روزنامه ها را اشغال کند که چی ؟ بر علیه فلانی چی گفته یا جواب فلان کس چی داده و یا فلانی را چجوری تهدید کرده ،،،،

عزیزان نماینده وظیفه شما دعوا و درگیری و تهدید نیست حتی در منازعات جناحی ، ،،،

عزیزان نماینده پشت بام قم دو لبه دارد ، یکی موضوعات مربوط به قم است با همه ویژه گی هایش و دیگری موضوعات ملی و بین المللی است که از هر طرف بیشتر جلو روید برای شما پرتگاه است

مردم قم که اکثرا از سطح متوسط به پایین هستند به شما اعتماد کردند تا :
1_ به نمایندگی از آنان با تصویب قوانین فساد ستیز و عدالت محور ، قم در قانونگذاری در تراز انقلاب اسلامی جلوه کند با الویت های رونق تولید ملی ، مبارزه با فساد ، کنترل نقدینگی سرکش و کمک به دولت ( در عین نظارت کامل بر آن)

2_ با وقت گذاری و با کمک به مدیران اجرایی استان و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقرارت از حقوق مردم دفاع کنید ،
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین