۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۷
کد خبر: ۶۸۱۷۹۰
پ
کتاب اثر انگشت؛ خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات، خاطرات و وصیت‌های شهدای بزرگوار ایران اسلامی را درباره انتخابات روایت کرده است.

به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، کتاب اثر انگشت؛ خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات؛ همراه با بیانات امام و رهبری کاری از موسسه فرهنگی حماسه ۱۷ است که خاطرات و وصیت‌های شهدای بزرگوار ایران اسلامی را درباره انتخابات روایت کرده است.

انتخابـات در ایـران، مظهـر اراده ملـی و مردم سالاری دینـی بـوده و از اهمیـت فوق العـاده‌ای برخـوردار اسـت. در هـر برهـه از تاریـخ انقلاب شـکوهمند اسـامی و عمـر پربرکـت آن، بـا نزدیک شـدن به روزهای انتخابات، تب و تاب بحث‌های سیاسـی بـر سـر موضوعاتـی چـون شـرکت یـا عـدم شـرکت در ایـن نمایـش ملـی ـ سیاسـی، سـوابق کاندیداهـا، شـعارها و برنامه‌هایشـان و سـرانجام انتخـاب اصلـح، در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه بالا می گیـرد و گرمـای آن بـه اوج خـود می‌رسـد.

در ایـن میـان دشـمنان قسـم خـورده انقلاب نیـز دسـت روی دسـت نمی‌گذارنـد. آنهـا با شناخت و درک صحیح نقـش حیاتـی انتخابـات در اسـتحکام پایه‌هـای نظـام جمهـوری اسلامی، از یـک سـو تمامـی تـوان خـود را برای کمرنگ کردن حضور ملت در پای صندوق‌های رأی به میدان می‌آورنـد و از سـوی دیگـر می‌کوشـند تـا بـا اثرگـذاری بـر آرای احـاد ملـت، آنهـا را از انتخـاب گزینـه‌ای همسـو بـا آرمان‌هـای امام (ره) و انقلاب دور کنند.

از آن جـا کـه شـهدا بـرای همیشـه و بـه تأسـی از سـید و سالارشان؛ حضـرت مصباح الهـدی (ع) چراغ‌هـای روشـن در ظلمـت دنیـای مـادی هسـتند، راه و رسم شـان در همـه عرصه‌هـا از جملـه عرصـه مشـارکت سیاسـی می‌تواند سرمشـق و الگویی مناسـب باشد.

اثـر انگشـت حاصـل تلاش دسـته جمعی خادمـان شـهدا در مـدت زمـان محـدودی اسـت کـه کوشـیده در قالـب خاطـرات و وصایایـی با موضـوع انتخابـات، کلیـد واژه‌هـای حضـور، انتخـاب و شـهید را بـه هـم پیونـد بزنـد. همچنیـن کتـاب بـه فرمایشـات امام راحل (ره) و مقـام معظـم رهبـری (مد ظله) در این موضوع مزین اسـت.

خواندن کتاب اثر انگشت؛ خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم.

 علاقه‌مندان به خاطرات و وصیت‌نامه‌های شهدا مخاطبان این کتاب‌اند.

بخشی از کتاب اثر انگشت؛ خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات:

تیک تـاک عقربه‌هـای سـاعت را می‌شـنوید؟ دارد ثانیـه بـه ثانیـه نزدیک‌مـان می‌کنـد. نزدیـک و نزدیک‌تـر بـه یـک روز سرنوشت سـاز و دریـادماندنی.

بایـد کمـر بسـت و آمـاده جهـاد شـد. میـدان، میـدان جنگ نیسـت؛ اما هسـت و سـنگر نزدیک من و تو؛ پشـت خاکریز نیسـت که پای صندوق‌های رأی اسـت.

کـه گفتـه کارزار پایـان یافتـه؟ ایـن جبهـه هنـوز سـرباز می‌خواهـد. سـربازانی کـه تیـزی تیـر انتخاب‌شـان چشـم اسـتکبار را از حدقـه بیرون بیاورد، تا کور شود هر آن که بزرگی ایران و ایرانی را نتواند دید.

دشـمن، چشـم انتظـار بمانـد تـا بـار دیگـر حیـرت‌زده شـود از حماسه‌سـازی یـک ملـت؛ ملتـی کـه امام او، حماسـی‌ترین پیر دهر، مامـش حماسـه‌پرورترین مـادر و حماسـه‌هایش خواندنی تریـن حماسـه‌های دنیاست.

روایـتِ ایـن بـار، حماسـه سیاسـی آنانـی اسـت کـه رفتنـد تـا امتـداد خون‌شـان اثر‌انگشـت ‌من و تو باشـد.

کتاب اثر انگشت؛ خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
United Kingdom
18:35 - 1400/03/13
فقط آیت الله سید ابراهیم رئیسی ان شالله
کاوس معنوی
United Kingdom
18:36 - 1400/03/13
چه کتاب خوبی
فایل دانلودشو قرار بدین رو سایتتون
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین