این دوره از مسابقات در رشته های حفظ یک جزء، تجوید،ترتیل، حفظ ده جزء و حفظ پنج جزء برگزار شد و ۱۵۰ شرکت کننده در مراحل مختلف مسابقه از سراسر کشور به صورت مجازی و برخط با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در گروه سنی بالای ۱۶ سال در رشته حفظ ۱۰جزء در بخش برادران علی ادبی فیروز جایی، رتبه اول این دوره از مسابقات را در مرحله نهایی به دست اورد و عبد الله محمدی و سید محمد حسین حسینی کریمی به ترتیب رتبه های دوم و سوم مسابقات را کسب کردند.

همچنین در رشته حفظ پنج جزء در مقطع سنی بالای ۱۶ سال در بخش برادران محمد حسین اکبری رتبه نخست این دوره از مسابقات را کسب کرد و در رشته ترتیل نیز امیر حسین قابشی رتبه اول و محمد حسین جعفری پایدار رتبه دوم این دوره از مسابقات را به دست اوردند.

اضافه بر این در مقطع سنی زیر ۱۶ سال در رشته حفظ یک جزء در بخش برادران علی سجاد حسینی و امیرعلی بلندی به ترتیب موفق به کسب رتبه های اول تا دوم شدند و علی سعادتی تبار و حسین مهدی به صورت مشترک موفق به کسب رتبه سوم مسابقات شدند.

تمامی شرکت کنندگان در مرحله نهایی مسابقات باید برای دریافت امتیاز خود در پیام رسان ایتا باید به آیدی zmalipour@ پیام بدهند.

همچنین در این دوره از مسابقات در بخش خواهران در مقطع سنی بالای ۱۶ سال در رشته حفظ ده جزء فاضله علیزاده، عارفه زهرا اکبری و فاطمه قرائی به ترتیب موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند و در رشته حفظ پنج جزء نیز مرضیه رضائیان، فاطمه تقی نسب و فاطمه فلاح رتبه های اول تا سومرا به دست اوردند.

فاطمه علیزاده، فاطمه شریف زاده و زهرا جهانبخش نیز از خواهرانی هستند که در مرحله نهایی این دوره از مسابقات در رشته حفظ سه جزء رتبه های نخست تا سوم را کسب کردند.

راضیه مطهری، صدیقه موقر و مطهره عین الله زاده از بانوانی هستند که در رشته حفظ یک جزء به ترتیب موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند.

اضافه بر این در رشته ترتیل سیده محدثه بتول، سمانه جلوند و مریم مقیسه اول تا سوم شدند و در رشته تجوید در مقطع سنی بالای ۱۶ سال نیز به ترتیب فاطمه امیدیان، اعظم عسکری و زهرا صباغی رتبه های نخست تا سوم را به دست آوردند.

همچنین در این دوره از مسابقات در مقطع سنی زیر ۱۶ سال به ترتیب در رشته حفظ ده جزء فاطمه بختیاری موفق به کسب رتبه نخست مسابقات شد و در رشته رشته حفظ پنج جزء ساناز رسولی رتبه نخست را به دست آورد و در رشته حفظ سه جزء نیز به ترتیب زینب صالحی، زهرا معظمی و هانیه رضائی نور موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند.

حنانه زرائی و فاطمه رئیسی و معصومه پیرمرادیان نیز از بانوانی هستند که در مرحله نهایی در رشته حفظ یک جزء رتبه های اول تا سوم را کسب کردند و در رشته تجوید فاطمه خاکی رتبه نخست را کسب کرد و زینب طالبی و مهلا قلی وند به ترتیب دوم تا سوم شدند.

لازم به ذکر است، تمامی شرکت کنندگان خواهر در این دوره از مسابقات برای دریافت امتیاز در پیام رسان ایتا می‌توانند به آیدی @zmalipour پیام بدهند.