۱۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۲
کد خبر: ۷۴۲۸۸۳

مبارزه فرهنگی با بهائیت!

مبارزه فرهنگی با بهائیت!
اگر در نگاه علوی بروجردی بهائیت یک فرقه اعتقادی و انحرافی است، اولا نباید در پی مبارزه با آنان باشد بلکه باید در اندیشه هدایت آنان باشد و می‌دانید که هدایت با مبارزه تفاوت واضحی دارد.

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آقای علوی در پی اصلاح سخنان پیشین خود درباره بهائیت گفته است: «مبارزه با بهائیت، مبارزه فرهنگی است».

ابتدا ایشان باید بفرماید که بهائیت را داخل در کدام دسته بندی تشکیلاتی می داند. آیا آن را یک فرقه اعتقادی و انحرافی می داند یا اینکه بهائیت را به عنوان یک سازمان سیاسی می شناسد‌.

اگر در نگاه ایشان، بهائیت یک فرقه اعتقادی و انحرافی است، اولا نباید در پی مبارزه با آنان باشد بلکه باید در اندیشه هدایت آنان باشد و می دانید که هدایت با مبارزه تفاوت واضحی دارد.

اما اگر بهائیت را یک سازمان سیاسی می داند، با این حساب؛ مبارزه فرهنگی با آن را بر اساس چه مبنایی می گوید؟ آیا با یک سازمان سیاسی و برانداز، مبارزه فرهنگی می کنند یا تقابل با آن باید از جنس سیاسی و امنیتی باشد؟!

مضاف بر همه این موارد؛ ایشان در توجیه سخنان پیشین خود، دم از انسان و دفاع از انسانیت می زند! آیا ایشان به کسانی که پیشینه خیانت و جنایتِ بر انسان داشته و از حافظه تاریخ پاک نشده و هنوز در پی همان روش و منش هستند، انسان می گوید و نگران حقوق آنان است؟!

علی محمدی هوشیار

ارسال نظرات