برچسب ها - فصلنامه
برچسب: فصلنامه
چهل و دومین فصلنامه علی پژوهشی«فرهنگ در دانشگاه اسلامی» با 8 مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۹۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

سی و هشتمین فصلنامه علی پژوهشی «فرهنگ رضوی» با ۷ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۹۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

چهل و دومین فصلنامه علمی« فرهنگ در دانشگاه اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با مدیرمسئولی حبیب محمدنژاد و سردبیری سیدرضا سیدجوادین منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

سی و هشتمین فصلنامه علمی پژوهشی «فرهنگ رضوی» به صاحب امتیازی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) با مدیرمسئولی محمودرضا برازش و سردبیری جلال درخشه منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴

پنجاه و نهمین فصلنامه علی فرهنگی و تربیتی «زنان و خانواده» با ۱۰ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷

بیست و ششمین دو فصلنامه علمی «نشریه مطالعات حقوقی معاصر» با 10 مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۷۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

هفتاد و ششمین دو فصلنامه علمی «فقه و حقوق خانواده» با ۱۲ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

سی و هشتمین دو فصلنامه علمی «فلسفه» با ۱۲ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

پنجاه و یکمین فصلنامه پژوهشی «فلسفه دین» با ۶ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

صد و چهارمین فصلنامه علمی «قبسات» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مدیرمسئولی علی اکبر رشاد و سردبیری محمد محمدرضایی منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۳۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

چهل و هشتمین فصلنامه علمی پژوهشی «لسان مبین» با ۶ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

نود و سومین فصلنامه «متن پژوهی ادبی» به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی با مدیرمسئولی و سردبیری عباسعلی وفایی منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۲۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

سی و نهمین نشریه علمی «مدیریت اسلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام با مدیرمسئولی مهدی صفیان و سردبیری سیدمحمد مقیمی منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۲۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

اولین فصلنامه علمی پژوهشی «مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی» با ۶ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۱۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

صد و پنجاه و سومین فصلنامه علمی پژوهشی «مشکوة» با ۶ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

بیست و سومین فصلنامه علمی «مطالعات بیداری اسلامی» با ۷ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

سی و ششمین فصلنامه علمی پژوهشی «سیاست متعالیه» با 17 مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۸۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

بیست و هفتمین فصلنامه علمی پژوهشی «جستار‌های فقهی و اصولی» با ۷ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۷۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

بیست و نهمین فصلنامه علمی «مطالعات دفاع مقدس» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۷۲۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

بیست و یکمین فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات تاریخی جهان اسلام» با ۶ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۷۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

پرطرفدارترین