برچسب ها - فصلنامه
برچسب: فصلنامه
نودمین فصلنامه علمی فصلنامه علمی «مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی» با ۱۱ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۶۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

پانزدهمین فصلنامه علمی «مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه» با ۶ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۶۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

هشتاد و یکمین فصلنامه علمی «پژوهش‌های مشاوره» با ۱۲ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۴۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

سی و هشتمین فصلنامه علمی «پژوهش‌های فقهی» به صاحب امتیازی دانشگاه تهران با ۱۴ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۴۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

بیست و پنجمین دو فصلنامه علمی «پژوهش‌های علم و دین» با ۱۲ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۴۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

پانزدهمین دو فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های تفسیر تطبیقی» با ۱۴ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۴۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

نوزدهمین دو فصلنامه علمی «پژوهش‌های ادیانی» به صاحب امتیازی دانشگاه اراک با ۱۲ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۴۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

سی و پنجمین فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های ادبی قرآنی» با ۶ مقاله به صاحب امتیازی دانشگاه اراک منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۴۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

پنجاه و چهارمین فصلنامه علمی «پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی» با ۱۱ مقاله به صاحب امتیازی دانشگاه جامع امام حسین(ع) منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۴۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

نخستین فصلنامه علمی «تربیت متعالی» به صاحب امتیازی مرکز تربیت معلم مبلّغ حوزه های علمیه با 6 مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۴۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

شصت و هشتمین فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی» با ۱۰ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۳۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

بیست و یکمین فصلنامه علمی «مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» با ۷ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۳۳۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

هشتاد و دومین فصلنامه «اندیشه دینی» به صاحب امتیازی دانشگاه شیراز با مدیر مسؤولی قاسم کاکایی و سردبیری عبدالعلی شکر منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۳۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

یازدهمین فصلنامه علمی ترویجی «مطالعات علوم قرآن» با ۷ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۲۹۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

دومین دو فصلنامه پژوهش‌های فقهی و سبک زندگی خانواده اسلامی با ۶ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۲۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

شماره‌های یازدهم و دوازدهم از فصلنامه «فرهنگ‌بان» با مطالب نقد و بررسی کتاب‌های مختلف منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۲۷۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

صد و بیست و هشتمین فصلنامه علمی «فقه و اصول» با ۹ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۱۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

هفتاد و چهارمین فصلنامه «زن در توسعه و سیاست» با 7 مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۱۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

پنجاه و هشتمین نشریه علمی فرهنگی تربیتی «زنان و خانواده» با 7 مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۱۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

هفتاد و یکمین فصلنامه علمی - پژوهشی «عرفان اسلامی» با ۲۰ مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۷۱۱۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

پرطرفدارترین