۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰
کد خبر: ۶۸۵۵۷۱

لب کارون، خشک؛ نخل ها، افتاده و سوخته

لب کارون، خشک؛ نخل ها، افتاده و سوخته
باید بازگردیم و ببینیم که چگونه این همه تصمیم اشتباه کنار هم قرار می گیرند تا بر لب خشک کارون ترک بنشیند.

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، خوزستان با اروند رود و کارون بی نظیرش این روزها تشنه و بی رمق شده است، درد بی آبی خوزستان نه تنها اهالی خونگرم و با غیرت این منطقه را بلکه دل تمام اقوام ایرانی را به درد و رنجش در آورد، تمام رسانه ها شد خوزستان و نخل های تشنه، همۀ برای آن ها و کم آبی کارونشان نوشتند و از مسئولین خواستند برای این مردم غیور کار اساسی صورت بگیرد.

محسن چاووشی خواننده پاپ کشور نیز در حمایت از مردم خوزستان و کم آبی خوزستان نوشت: آب قرار زندگی بود، نه بهانه مرگ و جدایی... باور کردنی نیست که در نتیجۀ چندین سال سیاست های نادرست، نخل هایی که گلوله های صدام نتوانست خم به ابرویشان آورد سوختند و افتادند.

باید بازگردیم و ببینیم که چگونه این همه تصمیم اشتباه کنار هم قرار می گیرند تا بر لب خشک کارون ترک بنشیند، مگر این سرزمین بدون تک تک اقوامش، بدون تُرک، کُرد، لُر، عرب و ... معنا و هویت دارد!؟

سرباز کردن دوبارۀ زخمی که بر سینۀ سرزمین و زادگاهم، برقلب خوزستان نشسته است، باعث شد که جای جای ایران بیشتر از گذشته با این رنج و اندوه همراه شوند،برای من شنیدن صدای حمایت تُرک و لُر و کُرد و فارس از خوزستانِ لب تشنه مرهمی بود بر زخمی که به جان داریم.

ما دست در دست هم سرود ایران می خوانیم، برای مظلومیت خوزستان گریه می کنیم و فریاد سر می دهیم اما نمی گذاریم که حتی یک نفر از این آواز ما رویای تکه پاره شدن ایران را در سر بپروراند، اگر مسئول دلسوزی است که صدای ما را بشنود از او می خواهیم به داد خوزستان برسد.

لب کارون، خشک؛ نخل ها، افتاده و سوخته

ارسال نظرات