خبرگزاری رسا | آخرین اخبار حوزه های علمیه

یادداشتک | آتش فمنیسم بر خرمن خانواده

یادداشتک | آتش فمنیسم بر خرمن خانواده

امروز بسیاری از خانم‌ها پس از بیدارشدن از خواب و در شرایطی که چند دقیقه بیشتر به اذان ظهر نمانده است، دستی به سر و رو می‌کشند و بلافاصله مودم را روشن می‌کنند.