خبرگزاری رسا | آخرین اخبار حوزه های علمیه

شب اسمای حسنا
یادداشت؛

شب اسمای حسنا

موجودات عالم را نمی‌توان اسمای الهی دانست که به‌واسطۀ آن‌ها خداوند تسبیح و تقدیس بشود، بلکه اسم اهل‌بیت(ع) هستند که بهترین راه ارتباطی انسان با خداوند متعال هستند.