۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۰
کد خبر: ۶۸۶۸۹۴
بازنشر؛

اطلاع نگاشت | شاه چگونه استان بحرین را بخشید؟!

نگاهی به ماجرای دخالت غرب در جدایی استان بحرین، آخرین بخش جدا شده از خاک ایران در دوران معاصر و نقش رژیم بی کفایت پهلوی در این واقعه تاریخی
اطلاع نگاشت | شاه چگونه استان بحرین را بخشید؟!
اطلاع نگاشت | شاه چگونه استان بحرین را بخشید؟!
محمد پورخان
ارسال نظرات