اگر فراماسونی اسرار درون را افشا می کرد کشته می‌شد
تاریخ‌نگاری غرب‌گرا در ایران (4) | استاد قاسم تبریزی:
تاریخ پژوه معاصر علت نامگذاری تشکیلات ماسونری به فراموشخانه را مخفی کاری شدید این تشکیلات نفوذی انگلیس دانست و گفت: اگر فراماسونی اسرار درون را افشا می کرد کشته می‌شد.
رمزگشایی از اسرار صندوقچه جامع آدمیت
تاریخ‌نگاری غرب‌گرا در ایران (2) | استاد قاسم تبریزی افشا کرد:
این جریان، مشروطه‌ای می‌خواست که ماهیت دینی نداشته باشد و اصل بر آزادی، برابری و برادری با همان شعارها باشد.
گفتمان ملی گرایی در پی اسلام ستیزی و تامین منافع آمریکا بود
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (7) | استاد قاسم تبریزی:
اهداف گفتمان سیاسی احزاب ملی گرا در دوران منفور پهلوی: تامین منافع امریکا، عبور از وفاق ملی، جاسوسی برای بیگانه و پیدایش امکان ترقی فرصت طلبان.
هدف گفتمان ملی گرایی تفرقه افکنی در جهان اسلام بود
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (6) | استاد قاسم تبریزی:
ملی گرایی دسیسه وارداتی برای تقابل با وحدت امت اسلام است و ابزار توسعه آن عبارتند از: شاهنشاهی، شاهنامه، زرتشت، میراث تمدنی، نژاد آریایی.
ملی گرایان متجدد عامل تفرقه و بحران هویتی هستند
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (5) | استاد قاسم تبریزی:
پژوهشگر تاریخ معاصر جریان تاریخ نگار ملی گرا را دچار بحران هویتی، غرب زدگی افراطی، تحریف واقعیت، ضدیت با اسلام و تحقیر مدافعان وطن دانست.
ملی گرایان در پی تجدد غربی و حذف دین از اجتماع بودند
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (4) | استاد قاسم تبریزی:
پژوهشگر تاریخ معاصر تلاش جریان ملی گرایی در حکومت رضا خان را در جهت حذف دین از صحنه اجتماع و تجدد غرب زده ارزیابی کرد.
اگر با عینک غربی به وطن نگاه کنید، ضد وطن می‌شوید
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (3) | استاد قاسم تبریزی:
پژوهشگر تاریخ معاصر درباره غرب زدگی گفت: ملی گرایان بار تقلید و تحمیل غرب را به دوش کشیدند و گفتند ایرانی ها نمی‌فهمند و نمی‌دانند و عقب‌افتاده هستند.
تقلید از غرب عامل تفکر سکولار در ملی گرایان است
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (2) | استاد قاسم تبریزی:
پژوهشگر تاریخ معاصر جبهه ملی را ناسیونالیسم خواند و گفت: این‌ها به دلیل تقلید از غرب قائل به جدایی دین از سیاست بودند و دین را امر خصوصی می‌دانستند.
انگلیس برای ایجاد نفرت از اسلام موج ملی گرایی را به راه انداخت
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (1) | استاد قاسم تبریزی:
پژوهشگر تاریخ معاصر منشا ملی گرایی افراطی را غرب پس از رنسانس و ضددین دانست و گفت: انگلیسی‌ها ناسیونالیسم را برای اختلاف در جهان اسلام تبلیغ کردند.
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین