تقویت سکولاریسم واکنش استعمار در برابر روشنگری و مقاومت روحانیت است
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (22) | استاد قاسم تبریزی:
استعمار در ایران از دین ضربه خورد، لذا جدایی دین از سیاست را نظریه پردازی کرد تا علما از جامعه و مردم جدا و گوشه‌نشین شوند.
حامد الگار شیعه پژوه غربی راه یافته به حقیقت
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (19) | استاد قاسم تبریزی معرفی کرد:
به‌هرحال او در ایران شاهد جریان پانزده خرداد بود؛ همین باعث می‌شود گرایشی به مذهب و دین پیدا کند.
انقلاب اسلامی به اندیشمندان ما جرات نقد فکری غرب را داد
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (18) | استاد قاسم تبریزی:
استاد تاریخ معاصر با انتقاد از غرب شیفتگی برخی اندیشمندان ایرانی گفت: ترجمه آثار و اندیشه های غربی باید همراه با نقد و اظهار نظر اندیشمندان خودی باشد.
فرهنگ خودباختگی و استعمار فرانو هم چنان هویت ملی ما را تهدید می کند
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (17) | قاسم تبریزی:
استاد تاریخ معاصر ایران معتقد است غلبه فرهنگ خودباختگی در نخبگان باعث شده آن‌ها حتی در شناخت تاریخ و فرهنگ خود نیز به آموزه‌های غربیان مراجعه کنند.
علمای جنوب صف اول مبارزه با استعمار انگلیس بودند
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (16) | استاد قاسم تبریزی:
استاد تبریزی معتقد است علت تلاش استعمار برای انزوای علمای جنوب، دشمن شناسی و ایستادگی روحانیت در برابر متجاوزان انگلیسی است.
اندیشه های جاسوسان شرق‌شناس، متن درسی دانشگاه ها شده است
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (15) | انتقاد استاد قاسم تبریزی:
با آینده‌نگری انگلیس، کتب جاسوسان شرق‌شناس متن درسی دانشگاهی ما شده است.
روانشناسی، توانمندسازی و اعتمادسازی؛ راهکارهای جریان سازی فکری مستشرقان
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (14) | استاد قاسم تبریزی مطرح کرد:
استاد تاریخ معاصر ایران شناخت علاقمندی ها، توانمندسازی و اعتمادسازی افراد را از راهکارهای جذب نخبگان از سوی مراکز استعماری می داند.
مراکز ایران شناسی در پی ایجاد نزاع هویتی هستند
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (13) | استاد قاسم تبریزی:
این از اهداف مراکز شرق‌شناسی بود که هویت ما را از هویت اسلامی به هویت ایرانی بیاورند.
نقشه استعمار شکار نخبگان است
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (12) | استاد قاسم تبریزی:
نامه ادوارد براون به آخوند خراسانی: «شما به‌عنوان رئیس مسلمین و مرجع تقلید چگونه به یک آدم مؤمن متدین (یعنی تقی‌زاده) تهمت بی‌دینی زده‌اید؟»
پرطرفدارترین