نیازمند فقه تخصصی هستیم
استاد حوزه و دانشگاه:
باید به‌گونه‌ای از فقه استفاده کنیم که نه‌تنها شیعه بلکه اهل سنت و مسیحیان هم بتوانند از آن استفاده کند.
جریان فقه خوارجی به‌ دنبال تقلیل، تقطیع و تحریف امام‌ خمینی است
عضو هیات‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
حجت الاسلام ذوعلم گفت: ما امروز با دیدگاه‌هایی مواجه هستیم که با عنوان مباحث فقهی مطرح می‌شوند و ادعاهایی دارند که چندان دقیق نیست. مثلا اینکه برخی از اینها ادعا می‌کنند «فقه انقلاب فقهی است که به تحولات انقلابی و نظریه‌پردازی در راه آرمان‌های انقلاب پرداخته است»، مبنایی کاملا نادرست دارد.
فهم حاملان فقه خوارجی از دین، بنیاد گرایانه است
حجت الاسلام ایزدهی عنوان کرد؛
در ادبیات دینی و ابواب فقهی ما در حدود مسائل مختلف بحث حکومت و سیاست مشخص است و دین نسبت به همه امور موضع دارد و به دیگران و عرف واگذار نکرده است.
فقه خوارجی امتداد و مکمل سکولاریسم
در نشست «نقد و بررسی دستگاه فقه خوارجی» مطرح شد:
فقه خوارجی تعبیر استعاره‌ای نیست؛ یعنی از واژه خوارج برای نام‌گذاری یک نوع تفسیر فقهی انتخاب نشده است؛ بلکه این تعبیر یک حقیقت است؛ بدان معنا که اگر من این اصطلاح را با وضعیت کنونی تطبیق می‌دهم و مصداقش را مشخص می‌کنم، ارتباط تاریخی با صدر اسلام دارد.
تقویت سکولاریسم واکنش استعمار در برابر روشنگری و مقاومت روحانیت است
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (22) | استاد قاسم تبریزی:
استعمار در ایران از دین ضربه خورد، لذا جدایی دین از سیاست را نظریه پردازی کرد تا علما از جامعه و مردم جدا و گوشه‌نشین شوند.
روشنفکران وارونه نویس ابزار پیشبرد اهداف غرب در ایران هستند
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (21) | استاد قاسم تبریزی:
استاد تبریزی اتهامات تاریخ نویسان مزدور آمریکا و انگلیس بر علیه آیت الله کاشانی را بخاطر نقش این روحانی مبارز در مبارزه با استعمار ارزیابی می کند.
حامد الگار شیعه پژوه غربی راه یافته به حقیقت
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (19) | استاد قاسم تبریزی معرفی کرد:
به‌هرحال او در ایران شاهد جریان پانزده خرداد بود؛ همین باعث می‌شود گرایشی به مذهب و دین پیدا کند.
انقلاب اسلامی به اندیشمندان ما جرات نقد فکری غرب را داد
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (18) | استاد قاسم تبریزی:
استاد تاریخ معاصر با انتقاد از غرب شیفتگی برخی اندیشمندان ایرانی گفت: ترجمه آثار و اندیشه های غربی باید همراه با نقد و اظهار نظر اندیشمندان خودی باشد.
فرهنگ خودباختگی و استعمار فرانو هم چنان هویت ملی ما را تهدید می کند
تاریخ‌نگاری شرق‌شناسان در ایران (17) | قاسم تبریزی:
استاد تاریخ معاصر ایران معتقد است غلبه فرهنگ خودباختگی در نخبگان باعث شده آن‌ها حتی در شناخت تاریخ و فرهنگ خود نیز به آموزه‌های غربیان مراجعه کنند.
پرطرفدارترین