ملی گرایان متجدد عامل تفرقه و بحران هویتی هستند
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (5) | استاد قاسم تبریزی:
پژوهشگر تاریخ معاصر جریان تاریخ نگار ملی گرا را دچار بحران هویتی، غرب زدگی افراطی، تحریف واقعیت، ضدیت با اسلام و تحقیر مدافعان وطن دانست.
اگر با عینک غربی به وطن نگاه کنید، ضد وطن می‌شوید
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (3) | استاد قاسم تبریزی:
پژوهشگر تاریخ معاصر درباره غرب زدگی گفت: ملی گرایان بار تقلید و تحمیل غرب را به دوش کشیدند و گفتند ایرانی ها نمی‌فهمند و نمی‌دانند و عقب‌افتاده هستند.
تقلید از غرب عامل تفکر سکولار در ملی گرایان است
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (2) | استاد قاسم تبریزی:
پژوهشگر تاریخ معاصر جبهه ملی را ناسیونالیسم خواند و گفت: این‌ها به دلیل تقلید از غرب قائل به جدایی دین از سیاست بودند و دین را امر خصوصی می‌دانستند.
انگلیس برای ایجاد نفرت از اسلام موج ملی گرایی را به راه انداخت
تاریخ‌نگاران ناسیونالیست در ایران (1) | استاد قاسم تبریزی:
پژوهشگر تاریخ معاصر منشا ملی گرایی افراطی را غرب پس از رنسانس و ضددین دانست و گفت: انگلیسی‌ها ناسیونالیسم را برای اختلاف در جهان اسلام تبلیغ کردند.
تاریخ سازی موسسات غربی بر اساس باورهای کمونیستی
تاریخ‌نگاران کمونیستی در ایران (5)| استاد قاسم تبریزی افشا کرد:
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران رویکردهای غالب در تحریف حقایق تاریخی (تاریخ سازی) را در سه گروه دسته بندی کرد: افرادآگاه، اشخاص منفعت طلب و افراد ناآگاه که پیرو جوّ غالب هستند.
ترس از افشاگری متقابل عامل خودسانسوری کمونیست های پشیمان است
تاریخ‌نگاران کمونیستی در ایران (4)| استاد قاسم تبریزی:
دلایل خودسانسوری جداشدگان از عقیده کمونیستی عبارتند از: شکل گیری شخصیت کمونیستی از نوجوانی؛ تضادهای باورکمونیستی؛ رودربایستی بادوستان قدیمی؛ ترس از افشاگری متقابل.
مورخان کمونیست برای ترسیم چهره زشت از اسلام تلاش می کردند
تاریخ‌نگاران کمونیستی در ایران (3) | استاد قاسم تبریزی:
استادقاسم تبریزی با بیان ارتباط های مشکوک برخی نویسندگان چپ در ایران، قائل است تصویری که این طیف از نویسندگان از جامعه ایران ارائه می دهند از جهت فرهنگی و ملی مخدوش است.
جریان چپ‌گرا در تکاپوی تحمیل نسخه پیشرفته اندیشه های مارکس است
تاریخ‌نگاران کمونیستی در ایران (2) | استاد قاسم تبریزی:
برخی که آمیزه ای التقاطی از اسلام و مارکسیسم دارند معتقدند برای بازگشت به کمونیسم باید مانیفست مارکس را دوباره ترجمه کنیم و در اختیار جامعه قرار دهیم.
تلاش جریان چپ برای تحریف ایدئولوژیک تاریخ معاصر
تاریخ‌نگاران کمونیستی در ایران (1)
برخی از این کمونیست‌ها، «نمی‌فهمند» «اعتقاد ندارند» و «برای رسیدن به هدف، هر وسیله‌ای برایشان مجاز است».
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین