دوازدهمین ضمیمه فصلنامه گزارش میراث منتشر شد
دوازدهمین ضمیمه فصلنامه گزارش میراث، به انتشار مقاله‌ای با عنوان «ویژگی‌های لغوی و زبانی کهن‌ترین دستنویس فرهنگ البُلغة المترجَم اختصاص یافت.
شماره 13 فصلنامه «مطالعات ادبی متون اسلامی» منتشر شد
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
سیزدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات ادبی متون اسلامی» با 7 مقاله منتشر شد.
شماره 35 فصلنامه «اخلاق» منتشر شد
به همت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان؛
سی و پنجمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اخلاق» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان با مدیر مسؤولی محمد قطبی جشوقانی منتشر شد.
پنجمین شماره فصلنامه تحلیلی‌ انتقادی «حوزه» منتشر شد
به مدیرمسئولی دکتر سید عباس صالحی؛
پنجمین شماره فصلنامه تحلیلی‌ ـ ‌انتقادی حوزه به مدیرمسئولی سیدعباس صالحی و سردبیری حجه‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه و با محتواي مقالات، پرونده، گفت‌وگو منتشر شد.
شماره ۳۵ فصلنامه «اخلاق در علوم و فناوری» منتشر شد
سی و پنجمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اخلاق در علوم و فناوری» به صاحب امتیازی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فنّاوری با سردبیری داریوش فرهود منتشر شد.
سی و نهمین شماره فصلنامه «پژوهش های فقهی» منتشر شد
ویژه زمستان ۹۸؛
سی و نهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های فقهی» با هشت مقاله منتشر شد.
شماره ۲۱ فصلنامه «پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب» منتشر شد
یست و یکمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب» به صاحب امتیازی دانشگاه قم با مدیر مسؤولی سید حسن شبیری زنجانی و سردبیری عادل ساریخانی منتشر شد.
شماره 72 فصلنامه «اندیشه دینی» منتشر شد
به همت دانشگاه شیراز؛
هفتاد و دومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اندیشه دینی» به صاحب امتیازی دانشگاه شیراز با سردبیری عبدالعلی شکر منتشر شد.
انتشار شماره 10 دوفصلنامه «اندیشه های نوین تربیتی»
به همت دانشگاه الزهرا؛
دهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اندیشه های نوین تربیتی» با 10 مقاله منتشر شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین