چهل‌وسومین شماره فصلنامه «الهدی» در عراق
رایزنی فرهنگی ایران منتشر کرد؛
چهل‌وسومین شماره فصلنامه «الهدی» با دربرگیری موضوعات مختلف حوزوی، فرهنگی و فکری به همت رایزنی فرهنگی ایران در عراق چاپ و منتشر شد.
شماره ۸۰ فصلنامه «تاریخ اسلام» منتشر شد
به همت دانشگاه باقرالعلوم(ع)؛
هشتادمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تاریخ اسلام» با ۸ مقاله منتشر شد.
ماهنامه‌های سروش خردسالان و کودکان منتشر شدند
دو شماره اردیبهشتی ماهنامه‌های سروش­ خردسالان و کودکان منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمدند.
انتشار بیست و هفتمین شماره «فصلنامه سیاست متعالیه»
بیست و هفتمین شماره «فصلنامه سیاست متعالیه» توسط انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم و با مدیرمسؤولی حجت الاسلام منصور میراحمدی و سردبیری حجت الاسلام نجف لک‌زایی منتشر شد.
شماره ۸۸ فصلنامه «علوم سیاسی» منتشر شد
به همت دانشگاه باقرالعلوم؛
هشتاد و هشتمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «علوم سیاسی» به صاحب امتیازی دانشگاه باقرالعلوم(ع) وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی با مدیر مسؤولی شمس الله مریجی منتشر شد.
صد و سی و دومین فصلنامه الثقافه الاسلامیه منتشر شد
شماره جدید فصلنامه الثقافه الاسلامیه توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه، منتشر شد.
به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛
هجدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی منتشر شد.
شماره ۴۲ فصلنامه «آیین حکمت» منتشر شد
ویژه بهار ۹۹؛
چهل و دومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «آیین حکمت» به صاحب امتیازی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با مدیر مسؤولی شمس الله مریجی و سردبیری یارعلی کرد فیروزجائی منتشر شد.
شماره ۳۶ فصلنامه «اخلاق» منتشر شد
به همت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان؛
سی و ششمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اخلاق» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان با مدیر مسؤولی محمد قطبی جشوقانی منتشر شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین